VTI-conferentie: Brussels VB-gemeenteraadslid Viviane Moreau

Op zondag 16 juni was het verzamelen geblazen in het Vlaams Parlement te Brussel, waar Vrouwen Tegen Islamisering een conferentie hield. 

Vrouwen zijn de eerste slachtoffers van de voortschrijdende islamisering van onze samenleving. De islam is immers een uiterst vrouwvijandige ideologie die de vrouw in alle opzichten in een minderwaardige positie dwingt. Vrouwen Tegen Islamisering gaat de strijd aan tegen deze gevaarlijke en ongunstige evolutie.

Sprekers waren onder anderen Voorzitter van Steden Tegen Islamisering, Filip Dewinter, Voorzitter van Vrouwen Tegen Islamisering, Anke Van dermeersch, en de Brusselse VB-gemeenteraadsleden Dominiek Lootens, Frédéric Erens en Viviane Moreau.

Viviane Moreau hield een krachtige speech tegen de islamisering van onze cultuur, waarbij ze het onder andere had over interreligieuze en gemengde huwelijken, sekseongelijkheid, de patriarchale moslimsamenleving, genitale verminking en het dragen van hoofddoeken, nikabs en boerka’s. Moreau hoopt dat alle vrouwen die in ons land wonen het juk van de islam van zich kunnen afschudden en een waardig en vrij leven kunnen leiden.

Klik hieronder om haar volledige speech te lezen! 

Lees hier de bijlage.