Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de islam

De islam is een gewelddadige, imperialistische, totalitaire ideologie met een religieus randje. De islamitische leer staat in de Koran en de Hadith, en is gepreciseerd en vastgelegd in de sharia. De sharia is een systeem van regelgeving dat de islam oplegt aan zowel moslims als niet-moslims; een inhumaan en antiwesters rechtssysteem dat wordt gekenmerkt door barbaarse voorschriften die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving. De sharia staat haaks op de westerse vrijheid, is vijandig tegenover andersdenkenden, verplicht het voeren van de jihad (oorlog in de naam van Allah tegen niet-moslims), legt mensonwaardige lijfstraffen op en institutionaliseert de ongelijkwaardigheid van man en vrouw.

Dat de sharia een fundamenteel onderdeel is van de islam, komt onder andere tot uiting in de zogenaamde ‘Caïroverklaring van de mensenrechten in de islam’, die in de jaren ’90 door meer dan 50 moslimlanden werd ondertekend. Daarin lezen we: “Alle rechten en vrijheden genoemd in deze verklaring zijn ondergeschikt aan de Islamitische sharia” (artikel 24). En: “De Islamitische sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze Verklaring” (artikel 25). Een beter voorbeeld van de zogenaamde ‘clash der beschavingen’ is nauwelijks denkbaar.

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers. De islam is immers fundamenteel vrouwonvriendelijk; de islamitische leer legitimeert geweld tegen vrouwen en schrijft dit zelfs voor. Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man. Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking: grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken. 1400 jaar islamitische theorie en praktijk tonen aan dat deze vrouwonterende misstanden wel degelijk een logisch gevolg zijn van de islamitische leer. Hét symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka.

Als gevolg van de massa-immigratie van moslims werd en wordt de islamitische cultuur in onze vrije, niet-islamitische samenleving geïmporteerd. Steeds meer ondervinden niet-moslims, vooral vrouwen, dat onze cultuur in toenemende mate islamiseert en vrijheden onder druk komen te staan. Westerse vrouwen krijgen steeds vaker te maken met moslims die vinden dat ze zich ‘niet zedig genoeg’ – lees: niet volgens de islamitische voorschriften – kleden. De reportage van studente Sofie Peeters, ‘Femme de la rue’, toont dit ten overvloede aan: het waren geen boeddhisten, christenen of joden die haar lastigvielen, maar moslims.

Gelijke rechten voor vrouwen maken mee de kern uit van onze samenleving, en dus verzetten wij ons tegen de islamisering van onze cultuur. Met deze folder laten we zien wat de islamisering betekent voor meisjes en vrouwen die vrij willen zijn en zich willen kleden hoe ze zelf willen.

Lees hier de perstekst