Vrouwen Tegen Islamisering (VTI) lanceert een affiche-actie tegen ‘vrouwenbesnijdenis’ n.a.v. de Internationale Dag tegen genitale verminking bij vrouwen

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen genitale verminking bij vrouwen lanceert Vrouwen Tegen Islamisering (VTI) een affiche-actie tegen ‘vrouwenbesnijdenis’.

Anke Van dermeersch (voorzitster VTI): “Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is wel degelijk vooral een islamitisch probleem. Genitale verminking bij vrouwen is geïncorporeerd in de islamitische leer (Hadith) en 93 procent van de genitaal verminkte vrouwen is dan ook moslima. De moslimgemeenschap moet haar verantwoordelijkheid nemen en zich expliciet en met verwijzing naar de islamitische leer uitspreken tegen genitale verminking bij vrouwen.”

Volgens een studie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen is het aantal vrouwen dat waarschijnlijk ‘besneden’ en dus genitaal verminkt is (VGV of Vrouwelijke Genitale Verminking) op 5 jaar tijd verdubbeld in België, van 6.260 in 2007 tot 13.112 in 2012. Er komen immers steeds meer vrouwen uit landen met dat soort barbaarse gebruiken naar ons land, meer bepaald naar Vlaanderen, Brussel en Antwerpen, waar vandaag de meeste vrouwen wonen die afkomstig zijn uit landen waar vrouwen genitaal worden verminkt. Het aantal meisjes dat risico loopt op een genitale verminking is gestegen van 1.975 naar 4.084. Van die meisjes zijn er 2.493 jonger dan 5 jaar, en er wordt met hen tijdens schoolvakanties zelfs naar het land van herkomst gereisd om genitaal verminkt te worden.

Het genitaal verminken van vrouwen komt het meest voor in Somalië (97,9 pct), Egypte (91,1 pct) en Mali (85,2 pct), niet toevallig landen waar de islam heersend is. Wereldwijd zijn volgens UNICEF meer dan 125 miljoen meisjes en vrouwen genitaal verminkt, maar onderzoeken laten zien dat dat slechts het topje van de ijsberg is doordat adequate dataverzameling in de islamitische wereld vaak onmogelijk is. In Afrikaanse landen, in het Midden-Oosten maar ook elders in de islamitische wereld worden vrouwen slachtoffer van een of andere vorm van vrouwelijke genitale verminking. In Indonesië, ‘s werelds grootste moslimland, blijkt de praktijk wijdverbreid. Maar liefst 93 procent van de genitaal verminkte vrouwen is dan ook moslima en islamitische (OIC-)landen spannen inzake genitale verminking ontegensprekelijk de kroon, zowel in de Aziatische als in de Arabische wereld, ook in Golfstaten.

Dat is geen toeval: genitale verminking bij vrouwen is immers geïncorporeerd in de islamitische leer, meer bepaald in de Hadith (de overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de islamitische profeet Mohammed), die in de islamitische leer van even groot belang is als de Koran. Moslima’s worden dan ook genitaal verminkt omdat de profeet Mohammed het niet verbood, het toestond of zelfs verplichtte. Genitale verminking bij vrouwen is dus wel degelijk een islamitisch probleem dat past in de algehele erbarmelijke positie van de vrouw in de islam. Dat er ook een relatief gering aantal niet-moslima’s genitaal wordt verminkt, doet daar niets van af. Daar de islamitische wereld en moslima’s allicht niet direct van plan zijn hun leven minder door de islam te laten leiden, kan genitale verminking bij vrouwen alleen worden uitgebannen door de islamitische leer fundamenteel aan te passen zodanig dat genitale verminking bij vrouwen expliciet door de profeet Mohammed wordt afgekeurd.

Daarom moeten gezaghebbende islamitische rechtsscholen en universiteiten, imams en ayatollahs, alsook de OIC (Organization of the Islamic Cooperation, de grootste intergouvernementele organisatie na de VN, bestaande uit 57 moslimlanden) hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen zij kunnen gezamenlijk de islamitische leer fundamenteel aanpassen en een cultuur- en mentaliteitsverandering teweegbrengen. In ons land moet de moslimgemeenschap haar verantwoordelijkheid nemen: moslimorganisaties en moskeeën moeten zich expliciet en met verwijzing naar de islamitische leer uitspreken tegen genitale verminking bij vrouwen.

In België is genitale verminking bij vrouwen bij wet verboden, maar volgens professor Marleen Temmerman (Terzake, 5 februari 2014) wordt 18 procent van de genitale verminking bij vrouwen gewoon door artsen uitgevoerd! Genitale verminking bij vrouwen wordt dan wel niet terugbetaald door het RIZIV, de behandeling van de fysische gevolgen van de verminking zijn wél ten laste van de ziekteverzekering. Uit antwoorden van minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), blijkt dat de toename van het barbaarse gebruik ons steeds meer geld kost: van 354 financiële tussenkomsten in 2007 tot 407 in 2009, dat is een stijging van 35 procent.

De multiculturele samenleving kost ons steeds meer geld, terwijl de fundamentele oorzaken niet worden aangepakt: de immigratie, de import van de islamitische cultuur en de islamisering. Wij verzetten ons tegen het uitvoeren van genitale verminking bij vrouwen in welke vorm ook en door wie ook; wij verzetten ons tegen het clandestien uitvoeren van genitale verminking bij vrouwen door artsen, alsook tegen het terugbetalen door het RIZIV van ingrepen als gevolg van genitale verminking bij vrouwen. De Vlaming hoort niet financieel op te draaien voor geïmporteerde achterlijke en barbaarse (islamitische) gebruiken.

Anke Van dermeersch

Voorzitster Vrouwen Tegen Islamisering

Senator Vlaams Belang

Lees hier de bijlage.