Vlaamse belastingbetaler betaalt mee voor bouw twee supermoskeeën Athene

Filip Dewinter: “Het uittrekken van Europees – en dus ook Vlaams- noodgeld voor de bouw van moskeeën in Griekenland is pervers, immoreel en ontoelaatbaar”

Griekenland gebruikt enkele miljoenen euro’s uit het EU-noodfonds om twee megamoskeeën in Athene te bouwen. Er wordt een 15 miljoen euro kostende megamoskee neergepoot in de Griekse hoofdstad, maar omdat deze ‘pas’ in 2012 klaar is wordt voor de vele islamitische illegalen alvast een andere, voorlopige “noodmoskee” opgezet in Elaionas, ten westen van Athene, op een voormalig terrein van de Griekse marine. Volgens verschillende bronnen heeft eurocommissaris Viviane Reding voor mensenrechten er bij Griekenland op aangedrongen moskeeën te bouwen voor het toenemende aantal moslims in het land. Griekenland wordt overspoeld met illegale immigranten uit islamitische landen zoals Egypte, Turkije, Pakistan, Irak en Afghanistan.

Griekenland zit financieel zeer diep en is reeds enkele maanden het toneel van gewelddadige (en vaak dodelijke) rellen tegen de enorme bezuinigingen van de regering. Het land heeft daarom recent een lening van 110 miljard euro toegezegd gekregen uit het noodfonds dat de EU-landen samen met het IMF bij elkaar hebben gebracht. Ook België droeg bij tot dit fonds, ten belope van 1,1 miljard euro. Dit noodfonds wordt nu echter aangewend voor andere doeleinden dan het waarborgen van financiële stabiliteit…

Filip Dewinter: “De Griekse en Europese schatkist zijn leeg, maar blijkbaar niet voor moslims. Terwijl overal drastisch bespaard moet worden om de gevolgen van de economische en financiële crisis te kunnen opvangen, gooit uitgerekend Griekenland, hét financiële rampgebied bij uitstek, het geld door ramen en deuren door een 15 miljoen euro kostende megamoskee te bouwen. En het land gebruikt daarvoor nota bene niet eens eigen financiële middelen maar Europees -en dus ook Vlaams- belastinggeld dat door de EU en het IMF werd uitgetrokken om het land van de financiële afgrond te redden. Zoiets is pervers, immoreel en ontoelaatbaar!”

Het Vlaams Belang zal dit misbruik dan ook in de verschillende parlementaire assemblees aan de kaak stellen.