Vlaams Belang wil algemeen hoofddoekverbod voor gemeenschapsonderwijs

Filip Dewinter: “Hoofddoekverbod moet niet aan school worden overgelaten, politiek moet verantwoordelijkheid nemen.”

Vlaams Belang wil dat ayatollah Nordine Taouil door overheid niet meer als gesprekspartner wordt beschouwd en afgezet wordt als voorzitter van de Moslimraad


Het Vlaams Belang stelt vast dat het protest van radicale moslims aan de schoolpoorten alsmaar grimmiger wordt en ontaardt in vandalisme, geweld en intimidatie van directie, leerkrachten en leerlingen, waarbij zelfs namen worden genoteerd van leerlingen die geen hoofddoek dragen en de ouders van deze leerlingen thuis worden opgebeld. Deze escalatie toont aan waartoe de islam ook in ons land in staat is. Eerst neemt men een vinger, dan de hand en uiteindelijk de hele arm. Aan deze Talibanpraktijken moet een einde komen.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat het niet de taak is van individuele schooldirecties om een dergelijk verbod uit te vaardigen, maar dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid – de Vlaamse regering en de Centrale Raad van het Gemeenschapsonderwijs – om een verbod uit te vaardigen. Een verbod in één school leidt er toe dat de hoofddoekdragende leerlingen naar een andere school verhuizen, die vervolgens met dezelfde problemen geconfronteerd wordt.

De arrogantie van de radicale islam kent ook in Vlaanderen geen grenzen meer. Vandaag ‘eiste’ de bekende imam en voorzitter van de Belgische moslimraad Nordine Taouil nog van de Vlaamse minister van Onderwijs de intrekking van het hoofddoekverbod in de scholen, waarbij hij dit verbod onderdrukkend en discriminerend noemde. In plaats van te integreren in onze samenleving en zich onze westerse waarden eigen te maken, wil de islam in toenemende mate haar eigen waarden en normen opleggen aan onze Vlaamse samenleving en Vlaanderen verder islamiseren.

Het wordt tijd dat de politieke overheden van ons land duidelijk maken dat ‘ayatollah’ Nordine Taouil niet meer als een volwaardige gesprekspartner wordt beschouwd. Taouil is een provocateur die zijn orders rechtstreeks uit het buitenland ontvangt en die enkel uit is op het opruien en radicaliseren van de hier verblijvende moslimgemeenschap. Het Vlaams Belang eist de afzetting van fundamentalist Taouil als voorzitter van de Moslimraad.

Het Vlaams Belang wil dat de politieke overheden zo vlug mogelijk een krachtig signaal uitzenden waaruit blijkt dat de overheid niet wijkt voor islamitische chantage en intimidatie. Het Vlaams Belang dient vandaag bij monde van Vlaams Belang-fractievoorzitter Filip Dewinter een voorstel van resolutie in dat moet leiden tot een algemeen hoofddoekenverbod in het Vlaamse gemeenschapsonderwijs. Vlaams volksvertegenwoordiger Gerd Van Steenberge zal tevens de minister van onderwijs interpelleren over de gebeurtenissen van de voorbije dagen. Het Vlaams Belang eist de snelle bijeenroeping van de commissie ad hoc van het Vlaams Parlement hieromtrent.

Filip Dewinter
Fractievoorzitter Vlaams Belang
in het Vlaams Parlement

Lees hier de bijlage.