Vlaams Belang eist sluiting van ongrondwettelijke shariarechtbank

Shariarechtbank actief in Antwerpen: nieuwe stap in de islamisering van Antwerpen. Wat is de volgende stap? Het toelaten van publieke stenigingen op de Antwerpse Grote Markt?

Antwerps schepen voor Diversiteit Monica De Coninck vindt ‘bemiddeling door religieuze instanties’ een goede zaak. Is De Coninck nog wel goed bij haar hoofd?

Zoals gisteren door het Vlaams Belang al bekendgemaakt blijkt dat in Antwerpen-noord een shariarechtbank actief is. Deze ‘rechtbank’, gevestigd in het zogenaamde ‘Centrum voor Islamitische Diensten’ heeft zijn zetel in de Antwerpse Somméstraat en is een initiatief van de extremistische moslimvereniging Sharia4Belgium.

De inrichting van een shariarechtbank in Antwerpen is – na de overwoekering van Antwerpen door meer dan veertig moskeeën en Koranscholen, de inrichting van een filiaal van een fundamentalistische Jemenitische schoolinstelling en de islamisering van het Antwerpse onderwijs – een nieuwe stap in de islamisering van Antwerpen. Wat zal de volgende stap zijn? Het toelaten van publieke stenigingen op de Antwerpse Grote Markt?

Via de krant Het Laatste Nieuws reageerde Antwerps schepen van Diversiteit Monica De Coninck op het initiatief. De Coninck zegt:”Op zich is het goed dat religieuze instanties bemiddelen in hun gemeenschap.”

Het Vlaams Belang stelt zich de vraag of De Coninck nog wel goed bij haar hoofd is. Een sharierechtbank oordeelt over private geschillen tussen mensen van islamitische komaf op basis van de sharia, de islamitische wet. Volgens de website van het ‘Centrum voor Islamitische Diensten’ doet deze moslimrechtbank onder meer uitspraken over huwelijkskwesties en erfeniskwesties.

Het Vlaams Belang adviseert diversiteitsschepen De Coninck zich dringend bij te scholen voor wat de inhoud van de sharia betreft, op basis waarvan de shariarechtbank uitspraak zal doen. Vrouwen erven volgens de sharia slechts de helft van de man. Het islamitisch huwelijksrecht staat polygamie en kinderhuwelijken toe. De getuigenis van een vrouw is volgens de sharia maar de helft waard van die van een man. Om te scheiden kan een man een vrouw eenvoudig verstoten, terwijl een vrouw zeer grondige redenen moet aanvoeren om te kunnen scheiden. De sharia staat met andere woorden haaks op Europese waarden als de mensenrechten, de waardigheid van de persoon en de gelijkheid tussen man en vrouw.

In theorie leggen moslims hun geschillen op vrijwillige basis voor aan een shariarechtbank voor arbitrage. In de praktijk is er – zeker voor vrouw en kinderen – vaak geen enkele sprake van vrijwilligheid, maar is de druk vanuit de moslimgemeenschap zo groot dat betrokkene geen andere keuze heeft dan de bemiddeling van een shariarechtbank te aanvaarden.

Het Vlaams Belang eist de sluiting van deze shariarechtbank. De grondwet kent het monopolie inzake geschillenbeslechting toe aan onze rechtelijke macht. Artikel 144 van de Grondwet bepaalt: “Geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.” Er kan zeker geen sprake van zijn dat naast de officiële gerechtelijke orde zich een parallel systeem van shariarechtbanken ontwikkelt die oordelen op basis van principes die botsen met de waarden van onze democratische rechtsstaat. Het Vlaams Belang zal in ieder geval de minister van Justitie en het Antwerpse stadsbestuur vragen om op te treden.