“Veel moslims in het Westen plegen taqiyya”

Herinnert u het zich nog toen PVV-leider Geert Wilders het in de Nederlandse Tweede Kamer had over ‘taqiyya’, het door de islamitische leer aangemoedigd plegen van bedrog door moslims of het liegen van moslims tegen niet-moslims wanneer het de islam(isering) ten goede komt? Politici en media struikelden over elkaar heen om Wilders belachelijk te maken en vonden dat hij door dit begrip uit de Koran (dat toen niemand kende) te introduceren in het islamdebat, “een gif in de samenleving injecteerde”. Ook Filip Dewinter maakte recent nog gewag van taqiyya, in verband met de komst van wolf in schaapskleren Tariq Ramadan (zie hier ons bericht daarover). Taqiyya gaat natuurlijk om veel meer dan – wat soms wordt beweerd – ‘een leugentje om bestwil’.

Niet lang geleden nodigde de islamitische studentenvereniging van de Vrije Universiteit in Amsterdam sharia-voorstander en haatsjeik Al-Haddad uit. Ongemakkelijke waarheid: hooggeschoolde moslimallochtonen van deze islamitische studentenvereniging delen Al-Haddads verwerpelijke antiwesterse opvattingen. Dit is op zich natuurlijk al een ongemakkelijke waarheid voor de multicul-elite en de linkse islamofiele politici, maar daar is nu nog een ongemakkelijke waarheid aan toegevoegd: moslims die taqiyya plegen zijn geen uitzondering.

Abdoellah Ghzili van de islamitische studentenvereniging, die een masteropleiding ‘geestelijke verzorging’ heeft afgerond (wij verzinnen dit niet), is in een recent interview met het Nederlands Dagblad (ND) heel openhartig in verband met taqiyya: “Veel moslims in Nederland laten uit vrees voor de gevolgen niet het achterste van hun tong zien, stelt Ghzili. Of ze geven een tolerante versie van de islam, terwijl ze er in hun hart anders over denken. Ik zie dat ook om mij heen gebeuren. Vaak kan ik ze geen ongelijk geven. Moslims worden er ondanks alle tolerantie in Nederland meteen op veroordeeld. Dat heeft vaak een groot effect op iemands leven.”

Laat dit citaat goed tot u doordringen: deze hooggeschoolde islamitische student stelt in essentie dat veel moslims in het Westen taqiyya plegen, dus liegen of veinzen over de ware aard van de islam, uit “vrees voor de gevolgen”. Gevolgen? Welke gevolgen? Moslims zijn in Nederland en Vlaanderen vrijer dan waar ook ter wereld. Zelfs als ze, zoals haatsjeik Al-Haddad, antisemitische en antiwesterse praat verkopen, worden ze hier uitgenodigd voor een debat! Wat Abdoellah Ghzili zegt is dan ook even helder als zorgwekkend: veel moslims dragen bewust een tolerante versie van de islam uit, terwijl ze er in hun hart anders over denken. Duidelijker kunt u het echt niet hebben.