“Trainingscentrum voor terroristen” Dar Al-Hadieth opent een filiaal in Borgerhout

Vlaams Belang eist onmiddellijk onderzoek naar activiteiten van Dar Al-Hadieth en
wil sluiting van dit propagandacentrum van de extreme islam 
 
Het Vlaams Belang verneemt vandaag uit de krant Het laatste Nieuws dat sinds kort in de Beukenstraat in Borgerhout een avondschool voor jonge moslims actief is, een filiaal van ‘Dar Al-Hadieth’, een bekende extremistische mosliminstelling met hoofdzetel in Jemen.
 
Uit vrij toegankelijke informatie op internet blijkt dat de school die gevestigd is in de Beukenstraat 24 te Borgerhout (website www.daralhadieth.be ) op diverse websites wordt aangeprezen als uitvalsbasis voor da’wah (bekering) van kafirs (ongelovigen).  De hoofdzetel van de ‘Dar al-Hadieth’-school in de Jemenitische stad Dammaj (van waaruit overigens via een rechtstreekse verbinding in Borgerhout les wordt gegeven), werd tijdens de Guantanamo-processen omschreven als een “bekend trainingscentrum voor terroristen”. Op Wikipedia wordt de school omschreven als “een van de meest belangrijkste educatieve instellingen van de salafistische (d.i. radicale) islam in de wereld”.
 
Het Vlaams Belang stelt vast dat de nieuwe initiatieven van extremistische moslims in Antwerpen elkaar de voorbije jaren in snel tempo opvolgen.  In april 2010 vond een colloquium plaats in het Antwerpse provinciehuis van de radicale moslimvereniging Al Mawada, er was de oprichting van extreme moslimverenigingen Sharia4belgium en Muslim Rise en nu is er blijkbaar ook een extremistisch bekeringscentrum, van waaruit de bekering van de ‘ongelovige’ Antwerpenaren moet worden georganiseerd. Het is veelzeggend dat het internationale moslimfundamentalisme Antwerpen beschouwd als een vruchtbare grond. 
 
Het Vlaams Belang is ontstemd uit het artikel van Het laatste Nieuws te vernemen dat ‘Dar Al-Hadieth’ bij de Antwerpse autoriteiten “nog volslagen onbekend is”. Dat het Antwerpse stadsbestuur het in Keulen hoort donderen wanneer hen wordt meegedeeld dat in Antwerpen een kweekschool voor islamextremisten werd gevestigd, toont andermaal aan dat het Antwerpse stadsbestuur de bedreiging van de extreme islam nog steeds niet ernstig neemt en liever de kop in het zand steekt voor het groeiende probleem van het moslimextremisme in onze stad. Blijkbaar is nu zelfs de vestiging in Antwerpen van een lokaal filiaal van een instelling die door de Amerikaanse autoriteiten wordt bestempeld als een “trainingscentrum voor terroristen” voor het Antwerpse stadsbestuur geen reden tot enige bezorgdheid.
 
Het Vlaams Belang eist dat onmiddellijk een onderzoek wordt gestart naar de activiteiten van deze school en dat alles in het werk wordt gesteld om dit propagandacentrum van de extreme islam te sluiten. Filip Dewinter zal ter gelegenheid van de volgende gemeenteraad de Antwerpse burgemeester ondervragen over de genomen maatregelen. In de Senaat zal hij de minister van Justitie ondervragen.