Subsidiëring moskeeën in 2009 van start gegaan: in totaal 254.220 euro provinciale belastingsgelden voor 6 erkende moskeeën

Eén moskee op vijf voorgedragen voor erkenning blijkt uiteindelijk staatsgevaarlijk te zijn

Vlaams Belang blijft zich op alle bevoegdheidsniveaus verzetten tegen subsidiëring van moskeeën, die alleen maar leidt tot verdere islamisering van Vlaanderen

Over de uitvoering van het decreet op de financiering van de erediensten (2004) – het zogenaamde ‘moskeedecreet’ – dat voor het eerst de structurele subsidiëring van moskeeën mogelijk maakt wordt meestal zeer geheimzinnig gedaan en weinig informatie verschaft, omdat de Vlaamse overheid weet dat de bevolking sterk gekant is tegen de besteding van belastingsgeld aan de financiering van moskeeën.

In antwoord op een vraag van Filip Dewinter verschaft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois nu concrete cijfers betreffende het aantal erkende en gesubsidieerde moskeeën. Uit het antwoord van de minister blijkt dat in totaal, verspreid over twee erkenningsrondes, 16 moskeeën door de Vlaamse overheid zijn erkend, die dus gesubsidieerd kunnen worden.

Vier moskeeën werden niet erkend omdat zij volgens de staatsveiligheid extremistisch zouden zijn: El Mouslimin uit Antwerpen, El Azhar uit Waregem, Atakwa uit Kortrijk en El Mohsenien uit Berchem. Een opvallende vaststelling is dat maar liefst één op vijf van de moskeeën die de Vlaamse overheid beschouwde als voorbeeldmoskee waarvoor de erkenningsprocedure werd opgestart, uiteindelijk dus volgens de veiligheid van de staat staatsgevaarlijk blijkt te zijn. Te vrezen valt vanzelfsprekend dat het bij de overige moskeeën op dit vlak nog veel erger gesteld is.

Eens erkend kan de moskee jaarlijks aanspraak maken op een bijpassing van hun werkingstekort door de provincie. De minister antwoordde dat zes erkende moskeeën in 2009 provinciale subsidies ontvingen voor een totaal bedrag van 254.220 euro. Het betreft:

ProvincieEerste erkenningsrondeboekjaar 2008boekjaar 2009
AntwerpenMehmet Akif, Antwerpen022.600
Antwerp Islamic Association, Antwerpen035.600
LimburgSelimiye, Heusden-Zolder057.630
Badr, Hasselt038.790
Oost-VlaanderenYavuz Sultan Selim, Ledeberg00
Vlaams-BrabantBeraat, Diest028.000
West-VlaanderenAssounah, Desselgem071.600
254.220

De andere 10 (recent) erkende moskeeën ontvingen nog geen subsidies omdat zij tot op heden nog niet beschikten over een goedgekeurd meerjarenplan en/of goedgekeurd budget. Het spreekt vanzelf dat dit jaar het aantal gesubsidieerde moskeeën fors zal toenemen, aangezien ook de in 2009 erkende moskeeën dit jaar een meerjarenplan en/of budget zullen kunnen laten goedkeuren.

Moskeeën die erkend zijn kunnen conform een koninklijk besluit van 23 juli 1981 ook aanspraak maken op een verbouwingssubsidie ten belope van 30% van de kostprijs van de werkzaamheden en op de bezoldiging van hun imam. Uit het antwoord van de minister blijkt dat voorlopig nog geen enkele moskee een verbouwingssubsidie aanvroeg. Voor één moskee – de Assounah-moskee te Desselgem – startte de bezoldiging van de imam, zo blijkt uit het antwoord.

Het Vlaams Belang blijft vragende partij voor de intrekking van de erkenning en financiering van moskeeën en verzet zich op alle bevoegdheidsniveaus tegen de toekenning van subsidies aan moskeeën. Het Vlaams Belang oordeelt dat het immoreel is dat een veroveringsgodsdienst als de islam wiens waarden strijdig zijn met onze Europese vrijheden en democratie met belastingsgelden wordt gesubsidieerd. De subsidiëring van de islam met belastingsgeld zal niet leiden – zoals de Vlaamse regering beweert – tot een soort van Vlaamse, Europese islam, die een fata morgana is, maar zal wel bijdragen tot de islamisering van Vlaanderen.

Filip Dewinter
Fractievoorzitter Vlaams Belang
in het Vlaams Parlement

Lees hier de bijlage.