Studie eremoorden – oorzaak is de islam

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent publiceerden begin dit jaar een studie over eremoorden en andere vormen van “eergerelateerd geweld” in België. Daaruit blijkt dat eerwraak veel meer voorkomt dan men meestal denkt. In ons land is het hoofdzakelijk een islamitisch fenomeen.

Reeds in 2008 kon men uit statistische gegevens afleiden dat er in België elke vier maanden een eremoord wordt gepleegd. Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog veel hoger. In vele gevallen worden moorden niet als eremoorden herkend, en daarnaast worden vele eremoorden in familiekring gecamoufleerd als zelfmoorden of ongevallen. En de vele gevallen van “eergerelateerde” vrijheidsberoving, mishandeling en foltering zitten natuurlijk ook niet in dat cijfers.

De onderzoekers hadden uit tientallen representatieve personen geïnterviewd uit het onderwijs, de politiediensten, het gerechtelijk apparaat, de psychosociale hulpverlening en de gezondheidszorg. In dat opzicht is die studie ronduit vernietigend: hulpverleners blijken hebben erg weinig of niets te weten over eergerelateerd geweld, waardoor ze dikwijls niet op een juiste manier reageren op meldingen, alarmsignalen of klachten.

De onderzoekers besluiten dat er helemaal geen doelgericht beleid is om eremoorden te voorkomen en te bestraffen. Er is zelfs geen databank waarin feiten van eergerelateerd geweld worden bijgehouden. In hun conclusie stellen de onderzoekers dat eremoorden voorkomen kunnen worden, als de verantwoordelijken bij politie, hulpverlening, gezondheidszorg, magistratuur en onderwijs een aangepaste opleiding krijgen.

Wij zijn natuurlijk voorstander van zo’n opleiding. Maar we maken ons geen illusies: dat zal het probleem niet oplossen. Zolang er honderdduizenden islamitische immigranten in ons land leven, zullen er eremoorden gepleegd worden. De echte oorzaken liggen immers in de archaïsche, agressieve en vijandige houding van de islam tegen vrouwen. En overigens ook tegenover joden, christenen, hindoes, ketters, afvalligen en mensen die in de evolutieleer geloven. Men moet niet hopen op een spoedige ommekeer. De stroom van de geschiedenis gaat de andere kant uit. Alle Arabische Revoluties hebben alleen maar geleid tot nog meer fundamentalisme. Nog meer boerka’s, hoofddoeken, sluiers, ruige baarden, eremoorden en brandende kerken. Het ergste moet ongetwijfeld nog komen.