Steden tegen Islamisering vraagt dat Hizb-ut-Tahrir buiten de wet wordt gesteld

Blijkens een promotiefilmpje op de website Youtube en een pagina op Facebook is er in Vlaanderen een afdeling van de internationale extremistische moslimorganisatie Hizb-ut-Tahrir (vertaald: ‘Partij van de bevrijding’) opgericht. Hizb-ut-Tahrir (HUT) is een islamitische multinational, die actief is in meer dan veertig landen en wereldwijd enkele miljoenen leden telt. In tal van landen (vooral in Azië) is HUT verboden wegens zijn extreme gedachtengoed. Ook in buurland Duitsland is de organisatie verboden wegens antisemitisme.

Op 4 maart organiseert HUT in Hasselt een eerste activiteit, namelijk een ‘kalifaat-conferentie’, waarvoor op Youtube en Facebook wordt opgeroepen. U vindt alle info op http://www.youtube.com/watch?v=ZNGcPFJPey8&feature=related en http://www.facebook.com/events/173933432716162/. Het ‘kalifaat’ – waarnaar HUT streeft – is het eengemaakte moslimrijk dat de ganse moslimwereld omvat onder leiding van een ‘kalief’. De promotie op internet voor deze conferentie gebeurt in het Turks. De conferentie vindt plaats in het Hasseltse ontmoetingscentrum Godsheide (Kiezelstraat 118).

Het ideeëngoed van HUT bestaat erin dat een kalifaat moet worden opgericht waar de bevolking onderworpen wordt aan de islamitische sharia. In dit kader kant de organisatie zich ook tegen de ‘goddeloze’ democratie. Het gedachtegoed en einddoel van HUT is vergelijkbaar met dat van Sharia4Belgium. Het verschil zit hem echter in de omvang en de professionaliteit, wat van HUT een organisatie maakt die allicht vele malen gevaarlijker is dan Sharia4Belgium.

HUT schrikt er evenwel voor terug om openlijk terrorisme te promoten of te steunen, maar wordt er anderzijds wel van beschuldigd een “springplank te zijn naar terrorisme”. De organisatie radicaliseert immers de geesten van moslims om hen zo rijp te maken voor het terrorisme. In enkele moslimlanden werden er overigens al pogingen tot staatsgreep van HUT verijdeld.

Hizb-ut-Tahrir is een zeer gevaarlijke organisatie is die geen kans mag krijgen een werking in Vlaanderen te ontplooien. Steden tegen islamisering en het Vlaams Belang vragen daarom dat deze islamitische haat-organisatie die openlijk antidemocratisch is en de geesten van de moslims wil voorbereiden voor de heilige oorlog tegen niet-moslims, ook in België (naar het voorbeeld van andere landen) buiten de wet wordt gesteld.