Steden Tegen Islamisering steunt verzet tegen bouw moskee op Ground Zero

Onderteken massaal de petitie van Stop islamisation of America (SIOA)!

Amerikaanse moslims hebben vergevorderde plannen om in Manhattan een groot islamitisch cultureel centrum met inbegrip van een moskee te bouwen op een steenworp van ‘Ground Zero’. Ground Zero is de plaats waar ooit de Twin Towers van het New Yorkse World Trade Center stonden voordat twee passagiersvliegtuigen, gekaapt door moslimterroristen, zich op 11 september 2001 in deze gebouwen boorden. Het was de grootste aanslag ooit in de Amerikaanse geschiedenis. De Amerikaanse burgemeester Michael Bloomberg verdedigde de bouw van deze moskee op Ground Zero reeds, verwijzend naar de vrijheid van godsdienst. Er werd overigens al toestemming gegeven om het bestaande gebouw dat nu op de plaats staat waar de moskee moet komen af te breken.

De kostprijs van het dertien verdiepingen tellende islamitische centrum zou 100 miljoen dollar bedragen. Initiatiefnemer is een organisatie die zich ‘Cordoba Initiative’ noemt en die wordt geleid door een zekere imam Feisal Abdul Rauf. Tot op heden heeft deze imam nog niet betekend gemaakt waar hij het nodige geld vandaan zou halen. Evenmin is bekend wie achter het project schuilgaat. Het islamcentrum zou het ‘Cordoba House’ gaan heten, waarbij verwezen wordt naar de periode (711- 1236) dat Cordoba de hoofdstad was van een islamitisch rijk in het door de moslims veroverde deel van Spanje.

Volgens de website van het Cordoba Initiative zou de organisatie als doel hebben “tussen joden, christenen en moslims een sfeer van interreligieuze verdraagzaamheid en respect te creëren waarnaar we verlangen sinds moslims, christenen en joden achthonderd jaar geleden in harmonie en welvaart samenleefden”. In werkelijkheid is er van een vreedzaam samenleven in het toenmalige door de islam bezet Spanje nooit sprake geweest. Niet-moslims leefden er als tweederangsburgers en kregen vaak de keuze: zich bekeren, verbannen of gedood worden.

Veel nabestaanden van slachtoffers van de aanslag van 9/11 vinden het onaanvaardbaar dat moslims zou toegestaan worden vlakbij Ground Zero een moskee op te richten. Voor deze nabestaanden, net als voor alle Amerikanen, is Ground Zero gewijde grond, waar het lijden en het sterven wordt herdacht van de 2.750 mensen die omkwamen in de vuurzee in het WTC. Ze vinden het een schande dat toestemming wordt gegeven voor de bouw van een moskee op Ground Zero, aangezien de daders van de aanslagen van 11 september zich precies lieten motiveren door de islam.

De islam is inderdaad geen godsdienst van de vrede, maar een veroveringsgodsdienst die geen andere godsdiensten naast zich duldt. Wanneer de islam zich in een zwakke positie bevindt, zoals nu in het VS het geval is, wordt weliswaar religieuze verdraagzaamheid gepredikt, maar eens dominant toont de islam zijn ware gelaat. De feiten in de islamitische wereld spreken voor zich: in geen enkel moslimland worden niet-moslims als volwaardige burgers met gelijke rechten behandeld en in geen enkel moslimland is er godsdienstvrijheid.

Steden Tegen Islamisering (STI) steunt daarom het Amerikaanse verzet tegen de geplande bouw van een moskee bij Ground Zero. Op de website http://www.thepetitionsite.com/1/stop911mosque loopt een petitie van de Amerikaanse organisatie Stop islamisation of America (SIOA) tegen de moskee.  STI roept ook de Europeanen op deze petitie massaal te ondertekenen.