Steden Tegen Islamisering (S.T.I.) lanceert nieuwe zelfklever ‘Hoofddoek? Geen centen’

FDW: “Steden Tegen Islamisering wil actieve hoofddoek-ontradingspolitiek; inburgering moet gekoppeld worden aan sociale zekerheid.”

Steden Tegen Islamisering  lanceert een nieuwe zelfklever met als opschrift “Hoofddoek? Geen centen!”. Steden Tegen Islamisering meent dat wie zich als vreemdeling niet inburgert ook geen recht mag hebben op uitkeringen en sociale faciliteiten allerhande. Het is duidelijk dat wie een hoofddoek draagt zich afzet tegen onze manier van leven.

De hoofddoek is het symbool van de radicale islam en een teken van verzet tegen onze Vlaamse samenleving en de Europese beschaving. Steden Tegen Islamisering pleit er dan ook voor om geen
inburgeringsattesten af te leveren aan moslims die onder andere via het dragen van de hoofddoek hun afkeer uitspreken voor onze samenleving en uitdrukkelijk laten blijken niet te willen integreren.
Steden Tegen Islamisering meent ook dat de hoofddoek op een pijnlijke manier de door de islam gepredikte discriminatie van de vrouw veruitwendigt.

Hoe dan ook is een verbod van de hoofddoek in het onderwijs en bij een openbaar ambt niet voldoende. Er moet ook een actieve ontradingspolitiek – onder andere via het inburgeringsbeleid – ten aanzien van de hoofddoek worden gevoerd.

Hierboven vindt u kopij van de zelfklever “Hoofddoek? Geen centen!”

Filip Dewinter
Voorzitter Steden Tegen Islamisering