Schaduwjustitie in Duitsland: sharia verspreidt zich razendsnel

De CDU-woordvoerder voor integratie in de het parlement van deelstaat Hessen, Ismail Tipi, waarschuwt voor het ontstaan van een parallel islamitisch rechtssysteem, waar z.g. ‘bemiddelaars’ voorschriften uit de sharia toepassen. Ze noemen zichzelf vrederechters: ze dragen geen toga noch hebben ze enige juridische beroepskennis. Desondanks zijn ze erin geslaagd zich in steden als Bremen, Essen en Berlijn als sleutelfiguur van een parallelle islamitische justitie te ontwikkelen.

Met de hulp van menig Duits advocaat slagen ze er steeds meer in het Duitse rechtssysteem te ondergraven opdat messentrekkers, bedriegers en moordenaars vrijuit kunnen gaan. Politie en rechtbanken kijken machteloos toe. De capitulatie van onze rechtstaat voor een vreemde rechtscultuur.

Uit het boek van Dr.Joachim Wagner ‘Richter ohne Gesetz – Islamische Rechtsjustiz gefährdet unseren Rechtsstaat’ blijkt dat er in wijken met een moslimmeerderheid een justitiesysteem zich ontwikkeld heeft met drie zuilen: bemiddeling, financiële compensatie en eigen rechtspraak. Dikwijls wordt de bemiddelingspoging begeleid met geweld, want veel bemiddelingen betekenen niet meer of minder dan een “machtsdiktaat”, waarbij de grotere en machtigere familie de kleinere tot een compromis dwingt. Bij strafbare feiten in familieverband wordt ernaar gestreefd dat degene, die de minste straf verwachten kan, de schuld op zich neemt: meestal is dit de jongste.

De eigen rechtspraak – do-it-yourself justitie – kan optreden in de vorm van bloedwraak, erewraak, ontvoeringen, gedwongen huwelijken, afpersingen en gewelddadige misdrijven met gevaarlijke werktuigen of wapens. Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen, want noch de ‘bemiddelaar’ noch de ‘vrederechter’ is als dusdanig herkenbaar: ze vonnissen in de illegaliteit en ze hebben geen nood aan justitiegebouwen. Om de werkwijzen en vonnissen niet in gevaar te brengen, tracht deze schaduwjustitie volgens vijf regels te opereren:

1. De politie moet liefst buiten alle conflicten gehouden worden.

2. Het strafrechtmonopolie van de rechtstaat moet uitgehold worden.

3. De vrede tussen dader en slachtoffer mag in geen geval volgens de regels van de Duitse strafwet en moet uitsluitend volgens de sharia hersteld worden.

4. Economische belangen spelen een hoofdrol bij een bemiddeling.

5. De mogelijkheid van een bloedwraak moet vermeden worden.

Men moet echter vaststellen dat het Duitse strafrecht tegenover de schaduw-shariarechtspraak in gebreke gebleven is. Enerzijds omdat de shariarechtspraak moeilijk op te sporen is, anderzijds omdat er nog geen middelen of methodes voorhanden zijn om bij gebrek aan fysisch bewijs te kunnen optreden. Volgens het onderzoek van Dr. Wagner eindigden 87% van de onderzochte gevallen met vrijspraak.

Voor vrouwen is de sharia een enorme achteruitgang. Vrouwen worden sowieso ten opzichte van mannen benadeeld. Doorgaans worden de vrouwen door de “vrederechters” tot de orde geroepen en krijgen de mannen rugdekking voor hun machtspositie in familieverband.

Bovendien schuilt in de shariarechtspraak een groter gevaar: het legitimeert de salafisten!

Het ergste is echter dat naïeve politici en ministers de toepassing van de sharia bepleiten. Maar het grootste schandaal is het feit dat er intussen juristen, advocaten en onafhankelijke rechters bestaan, die in hun vonnis of verdediging naar de sharia verwijzen en er zich op beroepen.

Bron: Ismail Tipi, 25.04.2012

http://www.ismail-tipi.de/inhalte/2/aktuelles/24015/islamische-paralleljustiz-die-schleichende-gefahr-fuer-unseren-rechtsstaat/index.html

http://www.nieuwreligieuspeil.net/