Persbericht: Schoenenfabrikant Christian Louboutin eist stopzetting VTI-campagne “Vrijheid of islam”

Anke Van dermeersch: “Eisen Louboutin zijn onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Mogen politici nog dragen wat ze willen? Blijkbaar is niet alleen de islam intolerant.”

Vrouwen Tegen Islamisering (VTI), neemt kennis van een officieel schrijven van de Franse schoenenfabrikant Christian Louboutin die protest aantekent tegen het feit dat Anke Van dermeersch, voorzitster van Vrouwen Tegen Islamisering Louboutin-schoenen draagt op de nieuwste campagne-affiche “Vrijheid of islam” van VTI (affiche in bijlage). Christian Louboutin eist de stopzetting van de “Vrijheid of islam”-campagne en eist dat alle campagne-materiaal op kosten van VTI vernietigd wordt. Christian Louboutin is immers van mening dat door het feit dat Anke Van dermeersch Louboutin-schoenen draagt naar aanleiding van deze campagne het merk Louboutin-imago schade wordt toegebracht.

Christian Louboutin dagvaardt VTI-voorzitster Anke Van dermeersch voor de handelsrechtbank in kortgeding. De zitting vindt plaats vrijdag 27 september as. om 10u30 in zaal C003 van het Antwerpse justitiepaleis. Anke Van dermeersch zal aanwezig zijn en de Louboutin-schoenen dragen.

VTI vindt de eisen van Christian Louboutin onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.  Anke Van dermeersch: “Mag een politica nog vrij campagne voeren gekleed in merkkleding, mag ze nog telefoneren met een iPhone of Blackberry, een bril van Armani of Chanel dragen, of zoals Kris Peeters op een Merckx-fiets rijden zonder daarvoor aangeklaagd te worden en een proces te riskeren?”.

Een vonnis met kledijvoorschriften voor politici zou een surrealistisch precedent zijn. Los van het absurde argument betreffende imagoschade is er geen juridische basis voor een dergelijke eis. Het Benelux- merkenrecht is terzake niet van toepassing, onder andere omdat VTI geen commerciële activiteiten ontplooit.

VTI herinnert aan het feit dat gelijkaardige processen tegen het Vlaams Belang voor de eisers steeds op een sisser afliepen. Onder geen enkel beding zal VTI de campagne “Vrijheid of islam” stopzetten, tenzij de rechtbank haar daartoe zou verplichten.