Persbericht: Rechtszaak Canadese studente Rosea Lake tegen VTI en Anke Van dermeersch: advocaat Abderrahim Lahlali voert ‘juridische jihad’

VTI verzet zich tegen de sluipende ‘juridische jihad’, waarbij onze democratische rechtsstaat door islamitische juristen wordt aangewend om ze uit te hollen en om de islamisering te faciliteren.

Voorzitster Anke Van dermeersch en de andere aanwezige VTI-vrouwen droegen in de rechtszaal een T-shirt met het opschrift: ‘Obey our laws, respect our beliefs or get out of our country’ (‘Houd u aan de wetten, respecteer onze waarden en normen of verlaat anders het land’).

Het lijkt er steeds meer op dat de piepjonge Canadese studente Rosea Lake, die vandaag een rechtszaak is begonnen tegen ‘Vrouwen Tegen Islamisering’ en voorzitster Anke Van dermeersch, (onbewust) figureert in een politiek-juridisch geïnspireerde actie tegen islamkritiek en tegen vrouwenrechten. Zo vertelde dit amper 18-jarig meisje dat de advocaat van Louboutin haar contacteerde en haar bij wijze van sponsoring zelfs een ticket naar België aanbood. Lake weigerde het aanbod wegens ‘commercieel’, maar toen later de Brussels-Marokkaanse modeontwerpster Rachida Aziz met hetzelfde voorstel kwam, is ze daar wel op ingegaan.

Dat de advocaat van Rosea Lake nu Abderrahim Lahlali is, is geen toeval. Deze advocaat van Marokkaanse origine lijkt zich te hebben gespecialiseerd in rechtszaken waarbij hij louche of criminele Marokkanen, moslims of de islam in het algemeen verdedigt. Zo is Lahlali ook de advocaat van Hezbollah-antisemiet en beroepsslachtoffermoslim Dyab Abou Jahjah. Wie googelt op de naam ‘Abderrahim Lahlali’, staat versteld over de rode draad in de rechtszaken die hij doet. Het moge dan ook duidelijk zijn dat advocaat Abderrahim Lahlali de zogenaamde ‘juridische jihad’ in de praktijk brengt. Deze term is geen uitvinding van ons, maar is te lezen in geschriften van gezaghebbende islamgeleerden, die prediken dat omdat het Westen moeilijk of niet met geweld valt te islamiseren, de islamisering via onder andere het onderwijs (‘onderwijskundige jihad’) en ons (te zwakke) rechtssysteem moet gebeuren. Steeds meer islamitische juristen in Europa wenden dan ook ons rechtssysteem aan om de islamisering te faciliteren.

Ook het zelfverklaarde AFF (Anti-Fascistisch Front) doet een duit in het zakje, door op haar website middels een rekeningnummer een ‘warme oproep’ te doen ‘voor financiële steun om de rechtsprocedure en het noodgedwongen verlengd verblijf van Rosea Lake in ons land mee te financieren’. Rosea Lake werd vandaag in de rechtszaal dan ook vergezeld door gehoofddoekte moslima’s, die duimen en vingers aflikten bij het pleidooi van advocaat Abderrahim Lahlali. Die sprak het woord ‘plagiaat’ nog niet eens uit, maar hield een ellenlang betoog tegen wat hij ‘islambashing’ noemt, en nam vooral de islamkritische en vrouwenrechten verdedigende aard van de campagne van ‘Vrouwen Tegen Islamisering’ op de korrel. Zo noemde hij de doorwrochte en met feiten onderbouwde perstekst van VTI (zie bijlage) ‘niets anders dan islambashen’.

Veelzeggend was dan ook het moment nadat de pleidooien van beide advocaten waren afgerond. Rosea Lake had eerder immers gezegd dat ze, ‘mocht Anke Van dermeersch aanwezig zijn op het proces’ (wat het geval was), ze Van dermeersch ‘misschien gewoon moet bedanken’, voor ‘de mooie tocht’ die ze ‘dankzij Van dermeersch naar België mocht ondernemen’, voor ‘de zielsverwanten die ze hier ontmoette’ en ‘omdat ze haar boodschap nu wereldwijd nog meer kracht kan bijzetten’. Maar advocaat Abderrahim Lahlali dacht daar duidelijk anders over, want toen Anke Van dermeersch vlak na afloop van de pleidooien in de rechtszaal vriendelijk contact zocht met Lake, werd dit door de vakkundige afscherming van Lahlali onmogelijk gemaakt.

Vrouwen Tegen Islamisering verzet zich tegen de sluipende ‘juridische jihad’, waarbij onze democratische rechtsstaat door islamitische juristen wordt aangewend om ze uit te hollen en om de islamisering te faciliteren. Dat men daarvoor in dit geval speciaal een piepjonge kunstenares uit Canada laat overvliegen, om ze vervolgens te brainwashen met termen als ‘racisme’ en ‘intolerantie’ en ze in feite te misbruiken voor een politiek-juridische islamiseringsagenda, is walgelijk.

Voorzitster Anke Van dermeersch en de andere aanwezige VTI-vrouwen droegen in de rechtszaal dan ook een T-shirt met het opschrift: ‘Obey our laws, respect our beliefs or get out of our country’ (‘Houd u aan de wetten, respecteer onze waarden en normen of verlaat anders het land’). De winkelier die deze T-hemdjes naar aanleiding van de moord op een man uit Newport (Wales) besloot te verkopen, kreeg van de politie te horen dat hij ze niet langer mocht ophangen in zijn winkel, ‘omdat sommige mensen het als racistisch opvatten en zich beledigd voelden’. Het opschrift is echter allesbehalve racistisch, maar een duidelijk signaal naar islamiseringsadvocaten als Abderrahim Lahlali.

Nancy Verrijke
Perswoordvoerder VTI

Lees hier de bijlage.