Nieuwe Antwerpse moslimorganisatie wil België onderwerpen aan de sharia

Sharia4belgium: democratie afschaffen en onderwerpen aan de sharia

Sinds recent is er een nieuwe fundamentalistische moslimwebsite op het internet te bekijken. Een groep fundamentalistische moslims die zich presenteert onder de naam ‘Sharia 4 Belgium’ presenteert op hun website http://sharia4belgium.webs.com de sharia als de oplossing voor alle maatschappelijke problemen die zich stellen. Zij nodigen de Belgische bevolking uit om zich te onderwerpen aan de sharia, de islamitische wet.

Op de website staat te lezen: “Wij zijn een groep jongeren uit het Antwerpse, die geloven dat de sharia is gemaakt voor alle tijden en alle plaatsen en dus moet toegepast worden op heel de wereld.” Op de website staat een tekening van het Belgische koninklijk paleis met een islamitische vlag.
Op de website van ‘Sharia 4 Belgium’ wordt van leer getrokken tegen de democratie en wordt opgeroepen de democratie te vervangen door de sharia: “De democratie is een mensgemaakt systeem dat tekortkomingen heeft op alle vlakken, zoals de mens zelf. Laten we onszelf redden door het opvolgen van de wetten van onze Schepper, alleen Hij is de wetgever”. Op de website vindt men artikels over democratie met veelzeggende titels als “De bedorven vruchten van democratie”, “Democratie is de werkelijke essentie van ketterij” en “Het democratisch systeem is een kufr systeem”.
Ter informatie: volgens de sharia moeten afvalligen gedood worden, mogen vrouwen het huis niet verlaten zonder toestemming van hun echtgenoot, mag een man zijn vrouw afranselen als ze ongehoorzaam is, worden vrouwen verplicht zich te sluieren, moeten overspeligen bestraft worden met honderd stok- of zweepslagen of door steniging ter dood worden gebracht, moeten homoseksuelen gedood worden. Kortom, de sharia staat haaks op onze democratie en onze mensenrechten, op alles waar onze Europese beschaving voor staat.

Anjem Choudary: “De moslimvlag boven het Belgisch parlement”.

‘Sharia 4 Belgium’ is de Belgische tak van de Britse moslimvereniging ‘Islam 4 UK’ van de Britse moslimextremist Anjem Choudary. Op de openingspagina van ‘Sharia 4 Belgium’ kan trouwens een filmpje bekeken worden van Anjem Choudary.

‘Islam 4 UK’ werd in het Verenigd Koninkrijk op 14 januari 2010 verboden op basis van de Britse antiterrorismewetgeving. Op 16 oktober 2009 hield de vereniging een demonstratie tegen een bezoek van Geert Wilders aan het VK. Op deze demonstratie werden spandoeken meegedragen met teksten als “Sharia is de oplossing. Vrijheid, ga naar de hel.” en “Wilders verdient een islamitische bestraffing.” In januari 2010 wilden Choudary en ‘Islam 4 UK’ een manifestatie houden op de plaats waar de lijken van de in Afghanistan gesneuvelde Britse soldaten in het VK zouden aankomen, maar de provocatieve manifestatie werd verboden en leidde uiteindelijk tot het verbod van de organisatie.

Choudary zelf loofde in verklaringen de daders van de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Hij staat in direct contact met andere Britse moslimextremisten en leidde voor de oprichting van ‘Islam 4 UK’ verschillende andere extreme moslimorganisaties. Ter gelegenheid van het verbod van een van deze organisaties (Al Ghurabaa), stelde de Britse minister van Binnenlandse Aangelegenheden: “Ik ben vastbesloten op te treden tegen degenen die, alhoewel ze niet onmiddellijk daden van terrorisme plegen, steun werven voor het terrorisme en verklaringen afleggen die de wreedheden van terroristische groepen verheerlijken, vieren en als voorbeeld stellen.”

Recent verklaarde Anjem Choudary nog in een interview met P-Magazine dat hij “de vlag van de islam boven het parlement zou willen zien wapperen”.

Army of Allah: kinderen opleiden voor de heilige oorlog

De groep ‘Sharia 4 Belgium’ roept niet expliciet op tot geweld en jihad. Op de site staat zelfs te lezen: “Onze site moedigt in geen enkel vorm oftewel rechtstreeks of onrechtstreeks enige vorm van terrorisme.

Deze ontkenning klinkt echter allesbehalve geloofwaardig, aangezien ‘Sharia 4 Belgium’ verwijst naar de eveneens Nederlandstalige website van de ‘broeders’ van ‘Army of Allah’ ( http://fardal3ayn.webs.com/ ). De liefde is overigens wederzijds, want ook omgekeerd wordt op de startpagina van ‘Army of Allah’ verwezen naar de ‘broeders’ van ‘Sharia 4 Belgium’.

Op de website van ‘Army of Allah’ worden moslims wél uitdrukkelijk opgeroepen tot de gewapende jihad. Zo bevat de website een lang artikel over de rol van de vrouw in de jihad. Deze bestaat volgens de website onder meer in “deelname in gevechten”, maar ook in “het grootbrengen van de kinderen tot jihadstrijders en het overtuigen van de geliefden tot de jihad.

De website wordt echt gortig wanneer moslimvrouwen wordt geleerd hoe ze hun kinderen moeten klaarstomen voor de heilige oorlog tegen niet-moslims. Enkele citaten van ‘Army of Allah’:

“Laat je kleine kinderen geïnteresseerd raken in Jihad door militaire boeken te kopen (het liefst met plaatjes) en andere soortgelijke boeken, cd’s, video’s, en door het bezoeken van websites zoals http://www.qoqaz.net/ samen met je kinderen. Laat ze de foto’s van de Mujahideen zien en moedig ze aan om tenminste net als deze mensen te worden.”

“(…), is het een goed idee om je kinderen vanaf jonge leeftijd de vaardigheden van het schieten bij te brengen, door middel van veilig speelgoed. Laat het ze heel duidelijk zijn wie hun doel moet zijn en wie hun doel níet moet zijn. Dit kan gedaan worden met speelgoedwapens en -geweren, maar ook door ze aan een sport te laten doen die deze vaardigheden ontwikkelt, zoals darten en boogschieten”.

Conclusie

Ook in onze eigens stad Antwerpen staan er fundamentalistische moslims behorend tot extremistische netwerken klaar om onze democratie omver te werpen en onze maatschappij desnoods met geweld te onderwerpen aan de sharia. Wanneer er nu niet tegen wordt opgetreden, is het straks misschien te laat.