“Maatschappij te voorzichtig over islam en Koran”

“Maatschappij te voorzichtig over islam en Koran”. Het lijkt als een open deur intrappen, maar in onze politiek correct media wordt doorgaans juist het tegenovergestelde beweerd. Daarin spreekt men in verband met islamkritiek immers van een wijdverspreide westerse ‘islamofobie’, ‘islambashing’ en ‘neo-racisme’.

Het citaat is van de Britse historicus Tom Holland, auteur van een nieuw en controversieel boek met als titel ‘Het Vierde Beest’, dat vanaf vandaag in de Nederlandse boekhandels ligt en allicht weldra ook in de Vlaamse. Het boek handelt over het ontstaan van de islam en de Koran, waarbij Holland beweert dat Koran en islam voortkomen uit een smeltkroes van culturen en andere geloven. Dat is in tegenspraak met de islamitische opvatting dat de twee een onveranderde verkondiging van Allah zijn uit de 7e eeuw. Geen ongevaarlijke onderneming dus, beseffende hoe het sommige ‘invraagstellers’ van het ontstaan van de islam is vergaan. Vervolging voor ‘afvalligheid’ of voor ‘belediging van de islam’ waren niet zelden hun deel.

Men neemt dan ook best geen risico’s en dat beseft men ook in debatcentrum De Balie in Amsterdam, waar Tom Holland morgenavond woensdag 29 februari, een lezing geeft. Directeur van De Balie, Yoeri Albrecht, heeft bekendgemaakt dat hij een beveiligingsbedrijf heeft ingeschakeld en contact met de politie houdt. Een eerder islamdebat in de Amsterdamse De Balie, met GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi en ‘islamhervormster’ Irshad Manji, werd verstoord door radicale moslims van eigen bodem: Sharia4Belgium.

Is dit soort veiligheidsmaatregelen ook nodig voor gelijkaardige debatten of lezingen over het hindoeïsme, het christendom, het jodendom, het protestantisme of het boeddhisme, om er maar een aantal te noemen? Natuurlijk niet. Inzake intolerantie en gewelddadigheid wordt dagelijks aangetoond dat de islamitische ideologie andere religies ver achter zich laat, wat meteen de vraag doet rijzen hoe belangrijk een theoretische, historische onderbouwing is van het feit dat de islam in feite een amalgaam is van culturen en religies.

Centrale stelling van Hollands boek is dat de islam niet een door God geopenbaarde godsdienst is, maar een geloof dat schatplichtig is aan jodendom, christendom en het zoroastrisme. Volgens de historicus is steniging als straf voor overspel, in een deel van de islamitische landen gebruikelijk, een gebruik afkomstig uit het jodendom. In de Koran wordt voorgeschreven een overspelige met zweepslagen te straffen.

“Daarnaast,” zo zegt de historicus, “heeft de Koran in de loop der tijd verscheidene ingrediënten van culturen en geloven om zich heen opgenomen en daar nieuwe teksten van gemaakt.” Volgens islamitische geleerden zou de Koran echter in de Arabische taal door Allah via een engel aan de profeet Mohammed zijn geopenbaard, en ondanks de overlevering door de eeuwen heen nog steeds hetzelfde zijn als eertijds.

Dat klinkt allemaal heel aannemelijk, maar men kan zich afvragen hoe relevant het is, gezien de fundamentele verschillen die er evenzeer zijn tussen islam enerzijds en christendom en Jodendom anderzijds. De crux van de zaak is echter dat Tom Holland een moedig onderzoeker is en terecht vindt dat er te voorzichtig wordt omgegaan met gevoelens van moslims. “Onze maatschappij is te voorzichtig met kwesties over de islam, de Koran en moslims,” zo concludeert Holland. Laten we in elk geval hopen dat zijn boek taboedoorbrekend is en dat er een pittig debat wordt gevoerd.