“Loquiendi Libertatem Custodiamus”

“Laat ons waken over de vrijheid van spreken” staat te lezen op het standbeeld van de in Hilversum vermoorde Nederlandse politicus Pim Fortuyn aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam. De Nederlandse overheid heeft blijkbaar niets geleerd van de moord van Pim Fortuyn en Theo Van Gogh. Het proces tegen Geert Wilders is opnieuw een poging tot moord! Moord met voorbedachten rade tegen de democratie en de vrije meningsuiting. Wilders heeft zich volgens de dagvaarding schuldig gemaakt aan “het via de islam groepsgewijs beledigen van moslims haat zaaien tegen moslims en “het aanzetten tot discriminatie jegens moslims, Marokkanen en andere niet-westerse allochtonen”. Het proces tegen Geert Wilders vertoont heel wat gelijkenis met de gerechtelijke procedures die tot de veroordeling en de ontbinding van het Vlaams Blok hebben geleid. Ook hier betreft het een opiniedelict waarbij een politieke mening door een rechtbank wordt beoordeeld en eventueel zelfs veroordeeld. Net zoals eertijds met het Vlaams Blok het geval was, wordt een succesvolle politieke partij bij veroordeling gecriminaliseerd en monddood gemaakt.  Wat niet lukt via de stembus moet dan blijkbaar maar via de rechtbank. De mogelijke veroordeling van Wilders raakt echter niet alleen zijn partij, de PVV. Een negatief vonnis zal niet alleen iedere vorm van islamkritiek in de kiem smoren. De kans bestaat dat een veroordeling tevens iedere vorm van kritiek op een ideologie of religie onmogelijk maakt. Telkens iemand zich op basis van scherp geformuleerde kritiek op een ideologie of godsdienst beledigd voelt, gaan de poppen aan het dansen. De permanente dreiging met processen, gerechtelijke procedures en veroordelingen leidt omwille van redenen van lijfsbehoud tot auto-censuur.

Autocensuur op basis van repressie leidt tot éénheidsdenken en ergernis. De vrije meningsuiting als hoeksteen van de democratie moet dan immers wijken voor de newspeak van een politieke correcte schijndemocratie. De grenzen van de vrije meningsuiting zijn duidelijk: wie oproept tot geweld; wie zich bezondigt aan laster en eerroof moet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Het uiten van een mening kan nooit een misdrijf zijn. Uiteindelijk dreigen partijen en politici met een afwijkende mening telkens opnieuw het slachtoffer te worden van een juridische heksenjacht en de daaropvolgende mediatieke en politieke lynchpartij. Het proces tegen Geert Wilders zet niet alleen de vrije meningsuiting op de helling maar heeft tevens een vrijgeleide aan de radicale islam. Een eventuele veroordeling van Wilders zal in heel Europa door allerlei moslimorganisaties aangegrepen worden om islamcritici de mond te snoeren en de islamisering te bestendigen.

Ongetwijfeld zal het proces tegen Wilders de betrokkenen even in de underdogrol onderdompelen met kortstondig electoraal succes tot gevolg. Op halflange termijn is de enige bedoeling van het establishment, die ook dit proces aanstuurt, om rond Geert Wilders een cordon sanitaire te trekken met een veroordeling wegens racisme als morele basis. De gevaarlijke concurrent Wilders moet politiek uitgeschakeld worden. Dat is de enige bedoeling van dit proces. Ofwel kiest men in Europa voor een democratie waarbij de vrije meningsuiting gegarandeerd wordt ofwel slaat Europa de weg naar de Middeleeuwen in.