Klanten krijgen ongevraagd halalgeslacht vlees in grootwarenhuizen

STI eist duidelijke etikettering

Ruim de helft van het lams- en schapenvlees dat we in de supermarkt kopen of op restaurant voorgeschoteld krijgen, is halal en dus ritueel door moslims geslacht en gezegend. Het wordt immers geïmporteerd uit Nieuw-Zeeland (meer dan 12.000 ton jaarlijks), waar nagenoeg al het vlees halal geslacht wordt. De Belgische supermarkten houden dat liever verborgen. Delhaize, Aldi en Colruyt herverpakken dit vlees zodat de Arabische halalcertificaten verdwijnen van de verpakking.

Volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) worden in Nederland naar schatting twee miljoen dieren onverdoofd geslacht en komt het vlees nadien onherkenbaar in de gangbare consumptiekanalen terecht. Ook GAIA wees er in november 2009, door middel van schokkende undercoverbeelden, op dat ook in Vlaamse slachthuizen op grote schaal onverdoofd schapen en runderen geslacht wordt. Vlees dat voor de gewone vleesmarkt bestemd was.

In België is het onverdoofd slachten nog steeds toegestaan onder het mom van de religieuze uitzonderingswet, ondanks de stoere verklaringen van de traditionele partijen naar aanleiding van het uitzenden van de GAIA reportage. Als de moslimslachter, al roepend ‘Bismillah Allahu Akbar’, het bewuste dier in één trek de halsslagader doorsnijdt, waarna het dier nog minutenlang pijn lijdt, is het vlees halal.

Uit een enquête van het bureau Ipsos bleek dat 87% van de Belgen vindt dat dieren voor de slachting verdoofd moeten worden. 79% wil ook geen uitzondering voor rituele slachtingen om godsdienstige redenen. Het spreekt dan ook voor zich dat zij ook geen (buitenlands) vlees op hun borden wensen dat op deze barbaarse wijze geslacht is.

Steden Tegen Islamisering eist naast het volledige verbod op onverdoofde slachtingen ook een duidelijke etikettering van buitenlands halalvlees, zodat klanten deze producten kunnen vermijden.

Filip Dewinter
Voorzitter Steden Tegen Islamisering