Islamitische kindhuwelijken

De wet tegen kindhuwelijken in Marokko schiet tekort. In Marokko ligt de wettelijke minimumleeftijd voor een huwelijk op achttien jaar. Die leeftijdsgrens werd ingevoerd in 2004, als onderdeel van een hervorming van de islamitische familiewetgeving. De hervormingen zorgden voor een bescheiden maar onmiskenbare verbetering in de rechtsbescherming van vrouwen. De wet voorziet echter dat de rechter een uitzondering op de leeftijdsgrens kan toestaan, zodat ook vijftienjarige meisjes kunnen trouwen. Daarvoor moeten ernstige redenen zijn, bijvoorbeeld een zwangerschap. Maar de minister van Familiezaken heeft vastgesteld dat rechters veel te vaak zulke uitzonderingen toestaan, ook als er geen “ernstige redenen” voor zijn.

Naar onze normen is vijftien jaar nog veel te jong voor een huwelijk, maar Marokko heeft tenminste nog een leeftijdsgrens, en het land probéért tenminste de scherpste kantjes van het primitieve islamitische familierecht weg te vijlen. In vele andere moslimlanden zijn kindhuwelijken volkomen legaal. Veel Iraanse ayatollahs met lange witte baarden, die u soms op televisie ziet fulmineren tegen de zogenaamde “zedeloosheid van het westen”, hadden zelf kindvrouwtjes. Het islamitisch recht voorziet geen minimumleeftijd voor het uithuwelijken van meisjes, en Khomeini interpreteerde dat maximaal. Na de islamitische revolutie verlaagde hij de huwbare leeftijd voor meisjes eerst van achttien tot dertien jaar en in zijn boek Tachrier al-Vassilih ging hij nog verder: daar legde hij de islamitische vereisten vast voor seks met nog jongere kinderen. Nu mogen zelfs meisjes van zeven jaar in Iran uitgehuwelijkt worden als een arts verklaart dat zij “lichamelijk volwassen” zijn. Heel dikwijls schrijven artsen zulke attesten tegen betaling uit zonder het kind in kwestie zelfs maar gezien of onderzocht te hebben. Vele kinderen lopen psychische en fysieke trauma’s op doordat zij op veel te jonge leeftijd tot seksuele betrekkingen gedwongen worden. In de Iraanse hospitalen liggen dan ook dikwijls kleine meisjes die letterlijk opengescheurd zijn.

In Jemen is het aantal kindhuwelijken de voorbije jaren nog toegenomen. In Maleisië heeft de islamitische deelstaat Malakka de bestaande leeftijdsgrens van zestien jaar voor meisjes afgeschaft. In Afghanistan worden systematisch tien- of elfjarige meisjes uitgehuwelijkt aan mannen die hun grootvader zouden kunnen zijn. Ook in Saoedi-Arabië volgt men gewoon de islamitische wetgeving, waardoor kinderen uitgehuwelijkt kunnen worden ongeacht hun leeftijd. In een van de meest ophefmakende zaken in dat verband heeft een mensenrechtencommissie in Saoedië-Arabië zelfs een advocaat ingeschakeld om het huwelijk te laten ontbinden van een twaalfjarig meisje dat onder dwang uitgehuwelijkt was aan tachtigjarige man, een oudere neef van haar vader, die de tegenwaarde van 18 000 euro voor haar had betaald. En dat geval is absoluut niet uitzonderlijk. Dat belet natuurlijk niet dat bij ons zelfs moskeeën gesubsidieerd worden die de Saoedische variant van de islam verkondigen. En wie daar tegen protesteert, is natuurlijk een onverdraagzame racist. (MJ)

(Verscheen ook op de website van ‘Vrouwen Tegen Islamisering’: www.vrouwentegenislamisering.be)