Het Vlaams Belang kant zich tegen islamitische uitzendingen door derden op radio en tv

Islamitische radio- en tv-uizendingen door Moslimexecutieve die onder fundamentalistische invloed staat zijn zoveelste stap in de uitbouw van een islamzuil, werken segregatie in de hand en vormen nieuwe rem op integratie van moslimallochtonen
 
Naar aankondiging van de Vlaamse minister van Media Ingrid Lieten dat ze een nieuwe oproep zou uitschijven voor derdenuitzendingen op de openbare omroep kondigde de Moslimexecutieve bij monde van woordvoerder Mohamed Achaibi aan dat ze zich kandidaat zal stellen om op radio en tv, op kosten van de Vlaamse belastingbetaler, islamitische derdenuitzendingen te verzorgen.

Het Vlaams Belang kant zich tegen islamitische derdenuitzendingen op radio en tv. Het Vlaams Belang wijst erop dat de Moslimexecutieve tot op heden nog steeds onder sterke fundamentalistische invloed staat. Voorzitter van de Moslimraad, het democratisch verkozen moslimparlement dat de Moslimexecutieve moet sturen en controleren, is immers Nordine Taouil die door de staatsveiligheid werd bestempeld als een extremist. Bovendien werd in het kader van het decreet op de erkenning van de geloofsgemeenschappen vastgesteld dat de Moslimexecutieve reeds verschillende extremistische moskeeën bij de Vlaamse overheid voorgedragen heeft voor erkenning en financiering (El Mouslimin uit Antwerpen, El Azhar uit Waregem, Atakwa uit Kortrijk en El Mohsenien uit Berchem). Het Vlaams Belang zet dus grote vraagtekens bij de goede trouw van de Moslimexecutieve en haar respect voor onze democratische waarden.

Het Vlaams Belang wijst er bovendien op dat de organisatie van islamitische tv-uitzendingen – na de organisatie van islamonderricht in ons onderwijs, de erkenning en financiering van moskeeën, de betoelaging van imams, enz. – een zoveelste stap is in de uitbouw van een aparte islamitische zuil in ons land. In de praktijk is het zo dat hoe sterker de invloed van de georganiseerde islam is, hoe slechter het gaat met de integratie van de moslimallochtonen in ons land en hun aanpassing aan onze waarden en normen. Deze islamuitzendingen zullen dan ook de segregatie van de moslimgemeenschap in de hand werken. Het is immers een feit dat de waarden en normen die door de vertegenwoordigers van de islam worden uitgedragen – en dus ook door de islamitische radio- en tv-uitzendingen zullen worden gepropageerd – volkomen tegengesteld zijn aan de waarden en normen die de grondslag vormen van onze huidige Europese beschavingsgemeenschap (vrijheid van meningsuiting,  godsdienstige verdraagzaamheid, gelijkheid van man en vrouw, enz).

Filip Dewinter
Fractievoorzitter Vlaams Belang
in het Vlaams Parlement