Het Nieuwsblad: ‘Europa zal vreedzaam de macht overdragen aan de islam’

Sharia4belgium.webs circuleert sinds kort op het net. Deze groep van heel extremistische moslims menen dat Europa weldra het islamitisch recht zal invoeren. Een link met het extremistische, verboden Sharia4UK is onduidelijk.

‘Onze veiligheidsraad staat na beraad een interview toe’, vertelt de e-mail enkele dagen nadat we de mensen van Sharia4belgium per mail om een interview vroegen. Een handvol leden met baarden en in traditionele gewaden daagt op in een Arabische eettent. Ze blijven vaag over hun functie en rang binnen de prille islamvereniging.

‘Wij zijn de shura (raad, nvdr.) voor de media en verzorgen de communicatie’, legt woordvoerder Abu Imran uit. ‘Daarnaast zijn er shura rond veiligheid, theologische kwesties, enzovoort. Ieder heeft zijn vakgebied en pleegt daarover overleg met onze leider die onbekend wenst te blijven.’ Sharia4belgium.webs telt ondertussen 77 leden.

Over de link met Sharia4UK blijven de heren van Marokkaanse afkomst eveneens vaag. Begin januari verbood de Britse regering deze website. De Britse fanatieke moslim Anjem Choudary reageerde op het verbod met de boodschap dat hij naar België zou trekken om hier een tak van zijn organisatie op te trekken.

‘Onze persoonlijke relaties zijn hier naast de kwestie’, antwoordt Abu Imran op de vraag naar zijn band met Choudary. ‘Sharia4belgium gaat niet om wie we zijn of wie we kennen, maar waar we voor staan. Wij vertegenwoordigen de roep om de sharia, maar plannen geen terreur. Ons geloof is tegen geweld. Nog nooit heb ik een moslim horen oproepen om onschuldige mensen te doden.’ Osama Bin Laden? ‘Neen, ook hij niet.’

Het woord sharia roept bij ons beelden op van zweepslagen, stenigingen en handen afkappen.

‘De sharia is het rechtssysteem dat meer dan 1.000 jaar voor vrede en rechtvaardigheid heeft gezorgd in het Ottomaanse rijk (wereldrijk tussen de veertiende en de twintigste eeuw, nvdr.) In al die tijd zijn er zestig handen afgekapt. In het westen heerst een compleet verwrongen beeld over het islamitische recht, want er is geen voorbeeld. Afghanistan, Somalië, Saudi-Arabië en Iran zijn geen islamitische staten. Er is vandaag geen enkel land dat leeft volgens het zuivere woord van Allah.’

Voor die gruwelijkheden is dus geen plaats in de sharia voor België?

‘Omdat er geen misdaden zullen worden gepleegd. Dat leert de geschiedenis ons. Tijdens de heerschappij van het Ottomaanse rijk zijn er nauwelijks misdaden geregistreerd. Als iemand toch de wet overtreedt, zijn de straffen streng en kordaat. Wie alcohol drinkt bijvoorbeeld, mag zich verwachten aan zweepslagen vanuit de pols. Wie fysiek te zwak is voor zweepslagen krijgt een alternatieve gevangenisstraf. Celstraffen langer dan een jaar mogen niet volgens de sharia. Wij mogen zelfs geen vogel in een kooi opsluiten. Laat staan mensen. Ook martelen is verboden.’

Wat als iemand overspel pleegt of homoseksueel blijkt te zijn?

‘Als overspel kan worden bewezen door vier getuigen dan geldt de doodstraf door steniging. Zowel voor mannen als vrouwen. Maar aan overspel zal geen behoefte meer zijn omdat er polygamie heerst. Ook handen afkappen hoeft niet, want niemand moet stelen aangezien de staat voor iedereen zorgt. Als het toch moet gebeuren dan wordt de veroordeelde medisch omringd. Zulke zaken gebeuren in een ziekenhuis. Wat homoseksualiteit betreft, zitten we op dezelfde lijn als katholieken en joden. Er is geen plaats voor hen en een geleerde zal hen waarschijnlijk tot de dood veroordelen.’

Is er plaats voor anders-gelovigen en niet-gelovigen in het Islamitische België?

‘Joden en katholieken mogen zelfs hun eigen rechtbank hebben, maar ze zullen snel zien dat wij alleen de waarheid verkondigen. Wel zijn er een aantal regels. Zo mag er bijvoorbeeld geen alcohol worden verkocht en voor alle vrouwen gelden er een aantal kledingsvoorschriften.’

Op jullie site staat dat democratie de werkelijke essentie is van de ketterij of ook valsheid die geen plaats heeft in de islam. Hoe denken jullie de sharia te introduceren als jullie niet aan politiek willen doen?

‘Zeker niet via een gewapende strijd, maar via Wada, het vreedzaam verkondingen van het zuivere woord van Allah. Wanneer Allah het wil, zal Europa inzien dat de islam de enige oplossing is voor alle problemen. Vreedzaam zullen ze de macht overdragen aan de moslims. U fronst, maar het is nog gebeurd. Rond 750 na Christus hebben Spanje, Frankrijk en Zwitserland al een keer het bestuur overgelaten aan de islam. Net als nu was Europa toen een puinhoop van misdaad en corruptie. Ze hadden de moslims nodig om orde te scheppen. Wij hebben hier geneeskunde, algebra, onderwijs, beschaving en vrede gebracht toen de Europeanen nog niet eens wisten hoe ze zich moesten wassen.’