Grootmoefti bedreigt Nederland

Naarmate de spanning tussen Europa en de islam toeneemt, proberen de traditionele partijen steeds krampachtiger de indruk te wekken dat alles peis en vree is. Zo kwamen de fractievoorzitters in het Europees Parlement op het dwaze idee om aan een islamitische geestelijke leider, de Grootmoefti van Syrië, een vrij podium te geven.

Het Europees parlement geeft normaal enkel spreektijd aan staatshoofden; bovendien was geen mogelijkheid tot debat voorzien. De Europese parlementsleden van Vlaams Belang woonden, samen met vele andere Europese parlementsleden, als protest deze toespraak dan ook niet bij.

Die argwaan blijkt terecht, want terwijl de officiële Europese media en de politieke activist Paul Goossens van BELGA aanvankelijk rondtoeterden hoe tolerant de man wel was, blijkt dat brutaalweg gelogen te zijn.

Volgens het Nederlandse persbureau ANP heeft de man gezegd dat er géén recht bestaat op belediging van een religie, en dat de Europese Unie dus wetten moet aannemen die godslastering strafbaar stellen. Een stuitende oproep tegen vrije meningsuiting dus: géén liedjes meer van Urbanus die lachen met de kerk, geen leuke films van Monty Python, en uiteraard geen Deense cartoons of Theo Van Gogh-films…

Maar het kan nog straffer, want opnieuw volgens ANP heeft de man ook een duidelijke bedreiging geuit: als vertoning van de geplande Koranfilm van Geert Wilders zou leiden tot islamitisch geweld, dan is Nederland daarvoor verantwoordelijk, zo klinkt. Een nauwelijks verholen oproep aan moslims om even hysterisch te reageren als na de onschuldige Deense cartoons.

In een reactie veroordelen Europese parlementsleden Frank Vanhecke, Koen Dillen en Philip Claeys dat dreigement scherp. ‘ De bedreigingen die aldus geuit zijn door een hoge islamitische geestelijke in de gebouwen van het Europees parlement aan het adres van Europeanen die hun recht op vrije meningsuiting uitoefenen is onaanvaardbaar’, zo klinkt het, ‘en we zullen aan de voorzitter van het parlement vragen, de man uit te nodigen deze woorden formeel en publiek in te trekken. Indien dat niet gebeurt, dient hij voortaan de toegang tot het Europees Parlement ontzegd te worden.