Geen vergunning voor bouw nieuwe moskee in Boom

Er komt (voorlopig) geen nieuwe moskee in de Kruisstraat in Boom. Het agentschap voor Ruimtelijke Ordening gaf een negatief advies omdat er te veel parkeerproblemen worden verwacht. De moskeegemeenschap kan in beroep gaan maar mogelijk wordt ook een nieuw dossier ingediend.

Buurtbewoners dienden 68bezwaarschriften in tegen de komst van een nieuwe moskee. ‘Het gemeentebestuur legde die bezwaren naast zich neer en bracht een positief advies uit bij de doorsturing van het dossier naar het Agentschap voor Ruimtelijke Ordening’, zegt Hans Verreyt van Vlaams Belang. ‘Ruimtelijke Ordening heeft de bezwaarschriften echter grondig bestudeerd en bracht vorige week een negatief advies uit. Een advies dat bindend is. Vooral de gevreesde parkeerproblematiek, een fenomeen waar de wijk rond de Kruisstraat nu ook al mee kampt, was voor Ruimtelijke Ordening voldoende om een negatief advies uit te brengen.’