Filip Dewinter: We moeten ons verzetten tegen de islamisering

Filip Dewinter, voorzitter van ‘Steden tegen Islamisering’, werd geïnterviewd door het Brusselse tijdschrift ‘Vérités Bruxelloises’: 

U heeft zichzelf eens een islamofoob genoemd, wat
bedoelde u daarmee en zou u dat nog steeds zeggen?

Filip Dewinter: Ik heb inderdaad in mijn boek
“Inch’Allah? De islamisering van Europa” gesteld dat islamofobie de plicht is
van eenieder. Inderdaad, ik heb schrik van de islam. Islam is een totalitaire
veroveringsgodsdienst die uit is op wereldheerschappij. Het is naïef om te
veronderstellen dat de islam een godsdienst is zoals alle andere. De islam is
in eerste instantie een gevaarlijke politieke ideologie. Daarom meen ik
inderdaad dat het nodig is om schrik te hebben van de islam.

U bent voorzitter van de vereniging “Steden tegen
islamisering”. Wat doet die vereniging precies, met welke initiatieven bent u
bezig. Denkt u dat uw actie succesvol is?  

Filip Dewinter: “Steden tegen islamisering” is
een samenwerkingsverband tussen partijen, organisaties en individuen met de
bedoeling om concrete en praktische acties te voeren tegen de islamisering van
Europa. In steden zoals Keulen, Milaan, Parijs, Antwerpen en Berlijn werden de
voorbije jaren door STI acties gevoerd tegen de bouw van grote, nieuwe
supermoskeeën. Het is noodzakelijk dat we op Europees niveau samenwerken om de
islam terug te dringen. De islam verspreidt zich immers als een inktvlek over
heel Europa. Het verzet moet op gang worden gebracht. Via “Steden tegen
islamisering” coördineren we één en ander. Ik geef u een concreet voorbeeld.
Enige weken geleden zijn we er in geslaagd om een meeting van Hizb-ut-Tahrir in
Hasselt onmogelijk te maken dankzij informatie die we via de Oostenrijkse
antenne van “Steden tegen islamisering” ontvangen hadden. Als de islam
wereldwijd georganiseerd is dan is het minstens nuttig en wenselijk dat de
anti-jihadbeweging op Europees vlak gestalte krijgt.

Islamcritici worden van racisme beticht. Omdat de islam
niets met ras te maken heeft, is dat een wat vreemde beschuldiging maar mogen
we stellen dat er zelfs geen zweem van racisme schuilgaat onder het
anti-islamdenken?

Filip Dewinter: Kritiek op de islam moet
gelijk gesteld worden met kritiek op een ideologie of politieke leerstelling.
Wanneer het mogelijk is om kritiek te hebben op het liberalisme, het communisme
of het nationalisme dan moet het toch ook mogelijk zijn om kritiek te hebben op
de islam? Ik herhaal: de islam is in de eerste instantie een politieke
ideologie, veel meer nog dan een godsdienst. Maar zelfs indien het enkel een
godsdienst zou zijn dan nog moet kritiek kunnen. Kritiek op de islam wordt
onmiddellijk gelijk gesteld met racisme in de hoop daarmee alle islamcritici de
mond te kunnen snoeren.

Vindt u dat de islam kan samengaan met de democratie en
de Westerse (eigenlijke universele) waarden?

Filip Dewinter: Neen, islam en democratie gaan
niet samen. Islam staat haaks op democratie. Waarom? Omwille van het simpele
feit dat de islam een theocratie, een kalifaat, nastreeft. Alle waarheid komt
van Allah. De moslim moet hoe dan ook de democratische wetten goedgekeurd in
een land ondergeschikt maken aan de wil van Allah – Inch Allah – zoals
letterlijk neergeschreven door Mohamed in de Koran. Uiteraard is de islam
evenmin compatibel met onze Westerse waarden. De vrijheid van
godsdienstbeleving, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting,
de gelijkwaardigheid van man en vrouw, … zijn allemaal waarden waarin de islam
niet gelooft. De islam vormt dan ook een bijzondere ernstige bedreiging van
onze waarden en normen, van onze manier van leven.

Denkt u dat de islam een evolutie kan doormaken? We horen
af en toe wel iets over een “verlichte islam”. Hoe realistisch is dat volgens
u?

Filip Dewinter: De verlichte islam is een
uitvinding van linkse en progressieve Europeanen die vanuit hun
multiculturalisme de islam omarmen. Wie gelooft in een verlichte islam is naïef
en heeft van de islam niets begrepen. Een verlichte islam heeft niets meer met
de islam te maken. Sommigen hopen door de islam te subsidiëren, te erkennen,
door imamscholen op te richten en allerlei toegevingen te doen aan de islam,
dat er een soort van Europese islam zal ontstaan.

Laten we klaar en duidelijk zijn. Het enige
gevolg van het koesteren en pamperen van de islam en het creëren van een heuse
islamitische zuil zal geen Europese islam maar een islamitisch Europa zijn.

Is de voornaamste kracht van de islam in Europa niet de
onwetendheid van de burgers. Velen denken dat de islam een godsdienst zoals een
andere is en kennen de ware aard van de islam niet, zijn politieke ambities en
aanspraak op wereldheerschappij. Een belangrijk wapen in de strijd tegen de
islam is wellicht bewustmaking, de burger informeren over het echte gezicht van
de islam. Een Amerikaans auteur heeft gezegd dat we uit ons “cultureel
hokjesdenken” moeten komen, hoe zouden we onze mede-Europeanen kunnen doen
inzien wat de islam werkelijk is?

Filip Dewinter: Inderdaad, bewustwording en
sensibilisering zijn noodzakelijk in onze strijd tegen de islamisering. We
moeten duidelijk maken waar de islam werkelijk voor staat. Blijkbaar is iedereen
vergeten dat  de islam al twee keer
Europa heeft proberen onder de voet te lopen. Dankzij belangrijke militaire
overwinningen – de slag bij Poitiers (732) en de slag bij Wenen (1683) – hebben
we de islam telkens terug kunnen dringen naar de plaats waar ze thuis hoort:
aan de andere kant van de Middellandse Zee. De islam probeert Europa opnieuw
onder de voet te lopen dit keer niet met militaire middelen maar via de
immigratie-invasie – al hijra – via de hijra-immigratie-invasie.
Via “Steden tegen islamisering” proberen we via de uitgave van brochures en
folders, via spreekbeurten en internet (www.villescontrelislamisation.fr)
om mensen te informeren over de ware aard van de islam. In de brochure met als
titel “Hoe overleven in een islamitische samenleving”, maak ik in 10 lessen
duidelijk wat de mogelijke gevolgen zijn voor een Europeaan wanneer hij in een
geïslamiseerde wijk of buurt woont of leeft.

Welke concrete maatregelen stelt u voor om de islam tegen
te gaan?

Filip Dewinter: Eerst en vooral moeten de
Europese overheden hun naïviteit omtrent de islam laten varen en de ware aard
van de islam durven erkennen. We moeten duidelijk durven stellen dat de islam
op de Europese bodem niet thuis hoort. Met andere woorden: het erkennen en
subsidiëren van de islam, … het bouwen van moskeeën en minaretten en
Koranscholen is dom en zelfs gevaarlijk. Veel politici collaboreren met de
islam in de hoop om zieltjes te winnen en stemmen te kunnen ronselen. De islamcollaboratie
zal ons echter op termijn zuur opbreken. De islam probeert immers een eigen
zuil uit de grond te stampen. De moskeeën in onze grootsteden zijn de
bruggenhoofden, de voorposten van het islamitische leger dat maar één
doelstelling heeft: ons genadeloos onder de voet lopen.

Naast “Steden tegen islamisering” heeft Anke Van dermeersch
ook “Vrouwen tegen
islamisering
” opgericht. Wat is hiervan de bedoeling?

Filip Dewinter: Vrouwen zijn het eerste
slachtoffer van de islamisering. Kijk maar naar de dagelijkse praktijk in vele
moslimlanden. Vrouwen worden door de islam gediscrimineerd en vernederd.
Vrouwen zijn de ondergeschikte van de mannen en hebben binnen de islam nauwelijks
rechten. Kijk het is simpel: Allah houdt niet van vrouwen! Vrouwen zijn
wegwerpproducten die binnen de islam geen rechten hebben. Daarom moeten we
vrouwen mobiliseren en bewust maken van het feit dat de islamisering hen als
eerste treft.
Met “Vrouwen tegen islamisering” voeren
we een grootschalige campagne met als thema “Islam of vrijheid? Durven
kiezen!”. De campagne met de boerka-bikini-affiche
waarop mijn dochter prijkt, heeft voor veel aandacht in de media gezorgd. Deze
affiche moest samen met het boek van Anke Van dermeersch, “Hoer noch slavin – vrouwen en islam”,
het debat over vrouwenrechten en islam op gang brengen.