Filip Dewinter plaatst nota op zijn webstek, waarin gewaarschuwd wordt voor het moslimextremisme in Antwerpen

Vlaams Comité voor Ex-Moslims: “Radicale islam diep geïnfiltreerd in
verschillende Antwerpse moskeeën”.

Filip Dewinter: “Overheid moet stoppen met het onder de mat vegen van het moslimextremisme”.  


Het Vlaams Comité voor Ex-Moslims – een onafhankelijk comité van moslimafvalligen – waarschuwt in een nota “Extremistische moskeeën en vzw’s in Antwerpen” voor het moslimextremisme in Antwerpen. Volgens deze lijvige nota,  zou de radicale islam diep geïnfiltreerd zijn in verschillende Antwerpse moskeeën. Vandaag plaatste Filip Dewinter de nota op zijn webstek http://www.filipdewinter.be/ om er zo de nodige ruchtbaarheid aan te geven. 

De gevaarlijkste moskee in Antwerpen zou de Pakistaanse Khatim Al-Anbia-moskee van de  Oranjestraat zijn. De moskee zou deel uitmaken van een wijdvertakt Pakistaans islamitisch terreurnetwerk. Volgens het VCEM zou de moskee regelmatig bezocht worden door kopstukken van tal van Pakistaanse extremistische verenigingen die nauwe banden hebben met terreurorganisaties, zouden er geluidsbanden verspreid worden van Al-Qaedakopstukken en zou de moskee actief rekruteren voor de jihad.

Een andere extremistische moskee is de Marokkaanse moskee El Mouslimin in de Jan Palfijnstraat. Volgens het VCEM zouden jongeren in deze moskee worden aangespoord om te gaan studeren in madrassa’s (koranscholen) in landen als Pakistan, via dewelke ze figuren ontmoeten die hen rekruteren voor de gewapende strijd. De Marokkaanse terreurorganisatie Groupe Islamique Combattant Marocain zou in deze moskee een veilig onderkomen vinden.

Ook via de moskee El-Fath aan de Sint-Bernardsesteenweg zouden actief moslimstrijders geronseld worden voor de heilige oorlog. Moskee Omar in de Tulpstraat is volgens het VCEM een bolwerk van verschillende extreme moslimorganisaties als Jamaat Tabligh en Hizb-Ut-Tahrir. In de moskee Bangladeshi op de Turnhoutsebaan zou jihadlectuur worden verspreid die oproept tot zelfmoordaanslagen.  In de moskee Bilal (Van Montfortstraat) zouden er zich volgens de Marokkaanse veiligheidsdiensten terreurverdachten schuilhouden en de moskee Hamza zou onderdak bieden aan militanten van de verboden Marokkaanse ‘Gerechtigheid en Welzijn’-beweging.

Filip Dewinter betreurt dat de overheid het moslimextremisme binnen de Antwerpse moskeeën onder de mat blijft vegen en eist een diepgaand onderzoek.


Filip Dewinter
Fractievoorzitter Vlaams Belang
in de Antwerpse gemeenteraad