Filip Dewinter feliciteert Zwitsers met uitslag referendum omtrent verbod op bouw van minaretten.

Filip Dewinter feliciteert Zwitsers met uitslag referendum omtrent verbod op bouw van minaretten: ‘Net zoals Wilhelm Tell staan de Zwitsers symbool voor het verzet van vele Europeanen tegen een vreemde overheersing. De islam met zijn minaretten en moskeeën hoort niet thuis in Europa’.

Vlaams Belang dient voorstel in om bouw van moskeeën en minaretten aan banden te leggen.

Een meerderheid van de Zwitsers heeft vandaag, n.a.v. een referendum georganiseerd op initiatief van de Zwisterse rechts-conservatieve partij UDC, ‘ja’ gestemd op de vraag in hoever er een verbod op de bouw van minaretten in Zwisterland moet komen. Filip Dewinter: ‘Opnieuw heeft het gezond verstand het gehaald op het politiek correcte denken. Ondanks decennia van multiculturele indoctrinatie blijkt de weerbaarheid van o.a. de Zwitsers – nog – niet gebroken’. Filip Dewinter feliciteert de Zwitsers met hun beslissing: ‘Het getuigt van politieke moed en gezond verstand om een verbod op de bouw van minaretten te stemmen en te steunen. De Zwitsers staan symbool voor het verzet tegen de islamisering van Europa. De Zwitsers gedragen zich als Wilhelm Tell die zich eveneens verzette tegen vreemde overheersing en vocht voor een Zwitsers Zwitserland. De islam hoort inderdaad niet thuis in Europa. In tegenstelling tot de politieke overheden die de islam omarmen en ermee collaboreren, wil een meerderheid van Europeanen de oprukkende islam een krachtig halt toeroepen’.

Filip Dewinter zal namens het Vlaams Belang een voorstel van decreet indienen ter aanpassing van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Filip Dewinter wil het decreet zodanig wijziging dat de overheid ‘gebouwen die de culturele eigenheid van de woonomgeving schaden’ kan weigeren. Hierdoor kan de bouwvergunning voor gebouwen zoals moskeeën en minaretten in Moorse of Oosterse bouwstijl die haaks staat op bouwstijl van de omgeving geweigerd worden. Met dit voorstel van decreet wil het Vlaams Belang een duidelijk signaal uitsturen dat moslims zich dienen aan te passen aan onze manier van leven en niet omgekeerd. Aan de wildgroei van moskeeën en minaretten moet ook in Vlaanderen dringend een halt worden toegeroepen. Al te dikwijls zijn moskeeën en minaretten immers de symbolen van de islamisering van een wijk of buurt.