Engelstalige versie van “Inch’ Allah” van Filip Dewinter voorgesteld in Washington D.C. en Philadelphia

Naar aanleiding van de publicatie van de Engelstalige en herwerkte vertaling van  zijn boek  “Inch’ Allah – De Islamisering van Europa””  stelt Filip Dewinter vanaf morgen 9 februari tot en met maandag 13 februari  zijn boek voor in de Verenigde Staten, o.a. in Washington D.C. en  Philadelphia.

Dewinter neemt vrijdag en zaterdag a.s. o.a. deel aan de jaarlijkse CPAC-Conferentie (Conservative Political Action Conference) in Washington D.C..
Tijdens deze conferentie wisselen meer dan honderd Amerikaanse conservatieve bewegingen en politici van gedachten en bepalen ze samen de strategie en de agenda van de conservatieve beweging in de V.S. Dewinter zal op CPAC verschillende Amerikaanse politici ontmoeten en zal er deelnemen aan een aantal panelgesprekken rond multiculturalisme, islamisering en immigratie.

Zondagavond voert Dewinter in Philadelphia (The Temperance House, Newtown) het woord voor de Thomas Jefferson Club (Tea Party-beweging) en zal er ook zijn boek voorstellen.

Eerder reeds werd  “Inch’ Allah ? De Islamisering van Europa” uitgegeven in het Nederlands en het Duits. De Engelstalige versie van  “Inch’Allah” betreft een pocketboek-versie die verspreid wordt in het Angelsaksische taalgebied. De Engelstalige pocketboekversie kost 10 euro en is verkrijgbaar bij Uitgeverij Egmont.