Dewinter : “islamofobie een plicht.”

Dewinter: Indien een islamkritische houding als islamofobie wordt beschouwd is “islamofobie een plicht.”

“Negatieve houding Vlamingen over islam heeft niets te maken met islamofobie maar alles met gezond verstand!”

“Stemmingmakerij over islamofobie bij de Vlamingen leidt tot politiek-correct  eenheidsdenken en revisionisme”

Dagen geleden werden de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek van het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek van de K.U. Leuven. In de periode tussen september 2007 en januari 2008 werden 1.084 kiezers ondervraagd over hun stemgedrag en hun houding ten aanzien van de islam. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de Vlaamse kiezers een zogenaamd “negatieve” opvatting heeft over de islam. 45 % van de Vlamingen ziet de islam als een bedreiging; 42 % vindt hun cultuur gewelddadig en meer dan 80% oordeelt dat moslimmannen hun vrouwen overheersen.

Filip Dewinter is van mening dat “De moslimkritische houding van het merendeel van de Vlamingen ten aanzien van de islam wordt door onderzoekers en media onmiddellijk als “islamofobie” bestempeld. Het feit dat de helft van de Vlamingen de islam beschouwen als een bedreiging heeft niets met de zogenaamde islamofobe ingesteldheid van de Vlamingen maar alles met de islam zelf te maken.” De islam wordt door de gemiddelde Vlaming terecht beschouwd als een totalitaire politieke ideologie die haaks staat op onze Westerse vrijheden, normen en waarden. Het diaboliseren van een meerderheid van de Vlamingen omwille van hun mening over de islam leidt tot politiek-correct eenheidsdenken en censuur. Dat iedere vorm van islamkritiek als islamofobie wordt afgedaan, betekent een zoveelste overwinning van de radicale islam.

Volgens de onderzoekers heeft het zogenaamde “negatieve” beeld van de Vlamingen over de islam te maken met een gebrek aan kennis betreffende de islam. Het omgekeerde is waar! De Vlaming weet meer dan voldoende over het wezen en de praktijk van de islam om met gezond verstand te kunnen oordelen. Filip Dewinter is in ieder geval tevreden en aangenaam verrast door de islamkritische houding van de Vlaamse bevolking. Filip Dewinter: “Gefeliciteerd aan  iedereen die ondanks de politiek-correcte dictatuur vrank en vrij zijn mening durft te uiten over de islam. Het stigmatiseren van al wie er een islamkritische mening op nahoudt, is een zoveelste poging om het politiek-correcte eenheidsdenken aan de man in de straat op te dringen. Als islamofobie betekent dat men islamokritisch is, dan meen ik dat het de plicht is van eenieder om islamofoob te zijn. Als islamofobie betekent dat men de islam ziet als een bedreiging dan is het de plicht van eenieder om islamofoob te zijn. De politieke ideologie van de islam en de radicale islam vormen inderdaad een bedreiging voor onze Vlaamse en Europese culturele eigenheid en identiteit. Europa mag nooit Eurabia worden!”