De multiculturele nachtmerrie van Groot-Brittannië

Gedwongen huwelijken worden in vele gevallen voorafgegaan door ontvoering, mishandeling en verkrachting. Moslim vrouwen en meisjes in Groot-Brittannië worden dikwijls bloot gesteld aan een gedwongen huwelijk, aan eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking of huiselijk geweld. De BBC heeft geweigerd een toneelstuk uit te zenden over de bedreiging van de vrije meningsuiting door de islam.

Verleden jaar werden meer dan 400 kinderen gedwongen in het huwelijk te treden – daarbij ook een vijfjarig meisje, waarschijnlijk het jongste slachtoffer van deze praktijk. De statistieken werden door de “Forced Marriage Unit” (FMU) van de Britse regering bekend gemaakt en maken deel uit van een poging om tot een wetsvoorstel te komen, dat gedwongen huwelijken strafbaar moet maken in Engeland, Wales en Noord-Ierland. In Schotland zijn deze praktijken al langer illegaal.

De FMU zou over het geheel genomen bij ca. 1.500 gevallen van gedwongen huwelijken advies of ondersteuning gegeven hebben in 2011. Deskundigen gaan ervan uit dat de overgrote meerderheid van gedwongen huwelijken niet bekend gemaakt wordt. In de meeste gevallen gaat het in G.B. om moslimfamilies afkomstig uit Zuid-Azië, voornamelijk Pakistan, India en Bangladesh. In vele gevallen worden de moslimkinderen mee naar het buitenland genomen door hun ouders om daar tegen hun wil te trouwen. Meestal worden gedwongen huwelijken begeleid door randactiviteiten als ontvoering, mishandeling en verkrachting.

Eerste minister David Cameron heeft de praktijk van gedwongen huwelijken vergeleken met hedendaagse slavernij en heeft erop aangedrongen dat men het probleem niet kan negeren omwille van “culturele gevoeligheden”. Een nieuw wetsontwerp is in de maak waarbij de praktijk buiten de wet wordt gesteld; man verwacht dat deze nieuwe wet eind 2012 in voege zal kunnen treden.

Los daarvan werden meer dan 65.000 vrouwen en meisjes in Engeland en Wales het slachtoffer van genitale verminking en nog eens 24.000 meisjes onder de 15 lopen een hoog risico – aldus een in Londen gevestigde non-profit organisatie “Foundation for Women’s Health Research and Development”.

Genitale verminking komt het meest voor bij moslimimmigranten uit Afrika en het M.O. Hoewel illegaal volgens een wet uit 2003 met een mogelijk 14 jaar hechtenis, werd nog niemand met succes vervolgd. Veelal wordt een professionele “besnijder” uit Afrika overgevlogen – een groepsbestelling van verschillende islamitische families – voor een behandeling van prepuberale meisjes. Voor de prijs moet je het niet laten : slechts £ 40. Het ziekenfonds moet er niet tussenkomen want : geen verdoving, geen speciale uitrusting, veelal botte messen, scheermesjes of scalpels. In andere gevallen worden de meisjes naar hun land van oorsprong overgevlogen om daar de behandeling te ondergaan zonder groot risico op ontdekking.

Intussen werden er door de Britse politie in het jaar 2011 meer dan 2.800 zogenoemde eeraanvallen – straffen omwille van veroorzaakte schaamte bij de familie – gerapporteerd. De cijfers werden verzameld door het “Iranian & Kurdish Women’s Rights Organisation” (IKWRO), een geregistreerde liefdadigheidsinstelling uit Londen, die advies verstrekt aan moslima’s in G.B. die geconfronteerd worden met een gedwongen huwelijk, eergerelateerd geweld, genitale verminking en huiselijk geweld. Hoewel de statistieken een idee geven, meent de IKWRO dat de werkelijke cijfers vijf maal zo hoog liggen. Het hoogste aantal eergerelateerde misdaden, met daaronder moord, verminking, mishandeling, ontvoering en aanvallen met zuur, werden genoteerd in Londen, waar het probleem verdubbeld werd tot vijf keer het nationale gemiddelde.

De regering zou vanaf 2013 een einde maken aan het uitbetalen van meerdere sociale uitkeringen aan moslim immigranten voor het beoefenen van bigamie of polygamie. Tienduizenden moslim immigranten zouden op deze manier aan grotere sociale uitkeringen van de Britse staat geraken. Hoewel bigamie als een misdrijf beschouwd wordt in G.B., met daaraan verbonden een gevangenisstraf tot 7 jaar, werd de snelle toename van deze meervoudige huwelijken aangewakkerd door het multiculturele beleid dat speciale bijzondere rechten aan moslim immigranten verleende, die eisen dat de sharia weerspiegeld wordt in de Britse wetgeving en het sociale uitkeringsstelsel.

Bovendien erkent G.B. polygame huwelijken indien beide huwelijkspartners woonachtig waren in een land waar deze praktijk als wettelijk beschouwd wordt vooraleer ze naar G.B. emigreerden. Het rapport toont aan hoe een moslim een tweede, derde of vierde vrouw kan nemen (soms zelfs vijf of meer), bij ieder van hen een onbeperkt aantal kinderen kan verwekken en de Britse belastingbetalers laten opdraaien voor de zorg en onderhoud van zijn gezin(nen). Door het huisvesten van een reeks vrouwen met daarbij horende kinderen in verschillende woningen, knijpen de moslim immigranten tientallen miljoenen Britse ponden uit de huisvestingskas, die bedoeld waren om sociale woningen te voorzien voor alleenstaande moeders met kinderen. Hallucinante cijfers : deze moslima’s komen in aanmerking voor een volledige huursubsidie – tot £ 106.000 per jaar in sommige stadsgedeeltes van Londen – en daar bovenop de kinderbijslag per jaar van £ 1.000 voor het eerste kind en bijna £ 700 voor elk volgend kind.

De Britse regering is ook een nieuwe wet aan het ontwerpen, die ervoor moet zorgen dat de niet wetende consument onbewust halal vlees zal aanschaffen. Deze wet moet voorkomen dat scholen, ziekenhuizen, cafés en sportlocaties stiekem halalvlees aanbieden. Deze wijziging zal zeker door de dierenrechtenactivisten en vele anderen verwelkomd worden, die de rituele slachting van dieren – onverdoofd met een haal van een mes over de keel – als wreedaardig beschouwen. Volgens een onderzoek van de Daily Mail in september 2010 bleek dat grote supermarktketens, fast-food restaurants en zelfs een aantal ziekenhuizen halal voeding serveren zonder dat de klant daarvan op de hoogte gebracht werd.

Intussen weigerde de BBC – een hoofdrolspeler bij het promoten van de multicultuur in G.B. – een toneelstuk uit te zenden over de bedreiging van de vrije meningsuiting door de islam. Mark Thompson, algemeen directeur van de BBC, wil niet weten van het National Theatre’s “Can we talk about this?” , dat de multiculturele samenleving onder de loep neemt.

Volgens Thompson is er “een groeiende zenuwachtigheid rond de discussie omtrent de islam”. En omdat de moslims een religieuze minderheid vormen in G.B. moet hun religie een andere benadering krijgen dan andere – meer gevestigde – groepen. In 2005 gaf Thomson aan BBC 2 de instructie de antichristelijke musical “Jerry Springer : The Opera” uit te zenden, een musical die Jezus Christus bespotte door hem als een homo voor te stellen. Minstens 45.000 kijkers protesteerden bij de BBC over de uitzending, die naar schatting 8.000 obsceniteiten bevatte. Volgens een waarnemer zou “deze show nooit het daglicht gezien hebben mocht Mohammed of Vishnu geridiculiseerd of als homo neergezet geworden zijn”.

Bron : Soeren Kern, Gatestone Institute

http://www.gatestoneinstitute.org/2991/britain-multicultural-nightmare