Damon Golriz: ‘Vrouwendag: Moslima’s val van uw geloof’

Op het t-shirt van de Iraanse jongeman, die op 8 maart door Teheran loopt, staat: ‘Weg met het patriarchisme’. Uit protest draagt hij een hoofddoek. Internationale Vrouwendag is in het Westen uitgebloeid, maar des te meer bloeit zij op in het Oosten, waar vrouwen het meest onderdrukt worden. Wie de nieuwsberichten vanuit het Midden-Oosten volgt, merkt hoe actueel de dorst naar liberale verworvenheden van het Westen is – met vrouwenemancipatie als kroonjuweel.

En hoe onverschillig wij in het Westen met onze verworveneheden omgaan. Spijtig. En dat is maar een understatement. Enige schijn van trots op de Westerse verdiensten is ver te zoeken. En dat bemerk ik vooral bij de brigade van de laffe cultuurrelativisten in Nederland: de linkse kerk. Islam is hun ideologie, Koran hun communistisch manifest en Mohammad hun profetische Marx. En de moslims? Hun ‘arbeiders’ die zij graag positief discrimineren, tot zielige zielen doodknuffelen en zo nodig zich aan hun onvrije ‘cultuur’ onderwerpen. Zoals ook de kern van islam dat voorschrijft: onderwerping aan Allah.

Intussen gaan cultuurrelativisten in het Westen onverschillig met onze verworvenheden om. Honderd jaar geleden demonstreerden vrouwen op 8 maart in New York en St. Petersburg oogverblindend tegen slechte werkomstandigheden. Hun strijd had ook een politieke aanleiding: het algemeen kiesrecht voor vrouwen. Maar deze dag, in 1978 aangewezen door de VN om stil te staan bij vrouwenrechten, begint in vergetelheid te raken. Zorgelijk, want dit moedigt religieuze fundamentalisten aan om terrein te winnen.

Zelf kom ik uit een cultuur waar islamitische fundamentalisten de dienst uitmaken. Een cultuur waar paternalistische normen de verhouding tussen man en vrouw illustreren. Vrouwen zijn minderwaardig en tegelijkertijd zielig van aard. Zij dienen beschermd en opgevoed te worden. Vroeger was dit voor mij ook een norm, zoals voor de meeste moslims nu! In Nederland leerde ik de gelijkwaardigheid kennen en ernaar te handelen. En dat draag ik sindsdien uit. Zo feliciteerde ik enkele dames om mij heen met Vrouwendag.

De reacties waren opmerkelijk: ‘Ach, ik heb er niets mee’. Een andere dame zei: ‘Vrouwen in Nederland zijn toch al geëmancipeerd’, en voegde giechelend toe: ‘Wel zou ik meer willen verdienen, hoor.’ Hun reacties zetten mij aan het denken. Zijn de symbolen van de Westerse beschaving, zoals de Vrouwendag werkelijk passé? Zo ja, hoe ziet het dan met de islamitische achtergrond van de vruchtbaarste vrouwen in Europa: de moslima’s?

Zo richtte ik mij op de Koran. Mijn kernvraag was: hoe beschouwt de islam het vrouwelijke geslacht? De Vrouw [Al-Nisa], dat het vierde hoofdstuk van het heilige boek van moslims is, moet daarop antwoord geven. Lezend werd het me duidelijk dat de Koran een feitelijke ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw rechtvaardigt. Sterker nog, hij beveelt deze. Zo is het erfrecht en getuigenrecht van de vrouw de helft van de man. De vrouw is een bezit van de man en een man kan met haar doen wat hij wil. Een alom bekend vers (4de) – populair onder mannen – is het voorschrift tot polygamie: ‘huwt vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier’.

Er zijn ook enkele licht vrouwvriendelijke verzen. Bijvoorbeeld dat de man na de ontbinding van de huwelijk het bezit van zijn echtgenote niet mag afpakken. Echter, dit blijft een minderheid tussen vrouwvijandige verzen. Een paar voorbeelden:

‘Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.’ [Soera Al-Nisa vers 35]

‘En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): ‘Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het u heeft bevolen. Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.’ [Soera Al-Bagharah vers 223]

‘Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.’ [Soera Al-Bagharah vers 224]

Erg veel analytisch vermogen is hier niet nodig. Met een pietsje verstand zou toch iedere moslimvrouw die dit leest per direct van haar geloof moeten afvallen. Of je nou gelovige, ongelovige, niet-moslim of ex-moslim bent, het is onze morele plicht om de universele gelijkheid van man en vrouw trots uit te dragen. Met miljoenen moslima’s in Europese landen is de Vrouwendag zeker niet passé. Laten we de Internationale Vrouwendag wereldwijd vieren, zodat deze het momentum kan vormen om de moslima’s te bevrijden.

Auteur: Damon Golriz (1981) is geboren in Iran en woont sinds 1995 als politieke vluchteling in Nederland. Golriz is een politiek commentator en publicist.

Oorspronkelijk geplaatst op:http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/03/vrouwendag-moslimas-val-van-uw-geloof