Burada, hiçbir cami!

Gisteren betoogden ruim 700 leden en sympathisanten van het Vlaams Belang tegen de bouw van een megamoskee in Lier. Het islamitische gebedshuis zou een capaciteit van meer dan 600 personen hebben en een minaret van meer dan 13 meter hoog. Daarnaast zou ook een ‘cultureel centrum’ worden opgetrokken, met onder meer een grote zaal voor vrouwenbijeenkomsten, besnijdenissen, uitvaarten en vergaderingen van de vele vzw’s.

Liers fractieleider Jan Mortelmans dankte bij de aanvang van de manifestatie de betogers voor hun grote opkomst en wees erop dat deze kwestie niet alleen gaat om stedenbouwkundige bezwaren, overlast en andere praktische beslommeringen: “De bouw van zo’n supermoskee is immers ook een politiek statement, een uiting van niet-integratie en staat symbool voor de islamisering van onze steden.”

Na het welkomstwoord van Mortelmans trokken de betogers van op het stationsplein naar de Donk, waar de bouw van de supermoskee gepland is. In haar toespraak ging senator Anke Van dermeersch in het bijzonder in op de positie van de vrouw in de islam en riep zij op de Westerse vrijheden en verworvenheden ter zake te vrijwaren.

Filip Dewinter begon zijn toespraak met de slogan die de bekende Turkse krant Hürriyet elke dag naast haar naam afdrukt: “Türkiye Türklerindir”, wat zoveel betekent als “Turkije aan de Turken”. “Precies daarom zijn wij hier vandaag bijeen”, zo stelde Dewinter: “Turkije aan de Turken en… Vlaanderen aan de Vlamingen!” Hij wees erop dat de geplande moskee in Lier, net als veertig andere in Vlaanderen, wordt gefinancierd en georganiseerd door de Turkse staat, die de integratie van de Turkse immigranten in de Europese samenleving actief tegenwerkt. De bouw van almaar nieuwe moskeeën kadert in deze bewuste politiek van de Turkse overheid. Dewinter citeerde in dit verband de Turkse premier Erdogan, die ooit zélf verklaarde: “De minaretten zijn onze bajonetten, de moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen en de gelovigen onze soldaten.” Het antwoord van het Vlaams Belang aan Erdogan en de zijnen, is duidelijk: “Burada, hiçbir cami – Hier geen moskee.” En voor het overige: Erdogan, no pasaran!