Brandende liefde

Dacht u dat het verbranden en verminken van vrouwen met kerosine of zwavelzuur alleen in achterlijke landen als Pakistan gebeurde? Het volgende bericht zal u uit de droom helpen.

Een drieëntwintig jarig meisje van Tunesische afkomst had zich in de ogen van haar islamitische vader schuldig gemaakt aan een dubbele gruweldaad: ze had niet alleen een vriend – dat is soms al reden genoeg voor een eremoord – maar hij was bovendien ook nog Joods. De meeste moslims geloven niet in de evolutietheorie, behalve voor Joden: in het islamitische jargon noemt men de joden de afstammelingen van apen en varkens.

Een vrome moslimvader kan zoiets natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. In lobby van een hotel kwam het tot een heftige ruzie tussen vader en dochter. Het meisje werd met traangas bespoten, maar ze slaagde erin zich half verblind toch nog los te rukken en de straat op te lopen. Daar werd ze door haar woedende vader achterhaald. Hij goot anderhalve liter benzine over haar hoofd en haar gezicht, en probeerde haar in brand te steken. Het meisjes slaagde er echter in zijn aansteker uit zijn hand te slaan. Toen kwamen voorbijgangers tussenbeide.

Dit gebeurde niet in Pakistan of Bangladesh, maar in het elfde arrondissement van het multiculturele Parijs. Deze vrome moslim had zijn dochter in de steek gelaten toen zij nog een baby was, maar later kwam hij haar weer opeisen. Er was al eerder een incident geweest toen hij had geprobeerd haar onder dwang uit te huwelijken. (MJ)