Antwerps college moet alle banden verbreken met ‘Europese Raad van Fatwa en Onderzoek’

Antwerps stadsbestuur maakt beslissing van Antwerpse gemeenteraad met betrekking tot Offerfeest ondergeschikt aan goedkeuring van fundamentalistische ‘Europese Raad van Fatwa en Onderzoek’

Scheiding tussen kerk en staat afgeschaft en sharia voortaan wet  in Antwerpen?

Antwerps college moet alle banden verbreken met ‘Europese Raad van Fatwa en Onderzoek’

Naar aanleiding van vragen van Filip Dewinter in de Antwerpse gemeenteraadscommissie gisterenavond gaf Antwerps bedrijfsdirecteur Tom Meeuws toe dat de Antwerpse gemeenteraadsbeslissing met betrekking tot de tijdelijke slachtvloer ter goedkeuring voorgelegd werd aan de ‘Europese Raad van Fatwa en Onderzoek’. De Antwerpse gemeenteraad had immers beslist dat naast een slachtlijn voor onverdoofde rituele slachtingen, er ter gelegenheid van het Offerfeest ook een slachtlijn voor verdoofde rituele slachtingen moest worden geïnstalleerd. Er werd een aanbestedingsprocedure gestart, waarbij de slachtlijn voor verdoofde slachtingen werd voorgelegd aan de ‘Europese Raad van Fatwa en Onderzoek’. Uiteindelijk verzandde deze aanbestedingsprocedure, waardoor er vandaag in Antwerpen alleen maar onverdoofd kan worden geslacht.

Het Vlaams Belang verbaast er zich over dat een beslissing van de Antwerpse gemeenteraad door het stadsbestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd aan een religieuze instantie als de ‘Europese Raad van Fatwa en Onderzoek’. Zal nu voortaan de beslissing om het kruis te weren van de mijter van Sinterklaas ter gelegenheid van zijn intocht ook worden voorgelegd aan de bisschoppenconferentie of werd de beslissing om het kruis te weren in de culturele centra voorgelegd aan aartsbisschop André Léonard?

Het Vlaams Belang wijst er bovendien op dat de  Europese Raad van Fatwa en Onderzoek voor de helft is samengesteld uit niet-Europese moslimtheologen die bovendien sterk fundamentalistische opvattingen huldigen. Zo is de voorzitter van de Raad, Yusuf al-Qaradawi, de geestelijke leider van de fundamentalistische Moslimbroederschap. Qaradawi noemde zelfmoordterroristen tegen Israël ‘martelaars’, sprak zich uit voor de doodstraf voor moslimafvalligen en tegen gelijke rechten voor man en vrouw. Omwille van zijn extreme uitspraken mag hij het grondgebied van o.m. de V.S. En het Verenigd Koninkrijk niet betreden.

Ook andere leden van de Europese Raad situeren zich in radicaal-islamitische kringen. Ondervoorzitter Faisal Maulawi is leider van de Libanese tak van de Moslimbroederschap. Een ander lid van de raad, Muhammed Taqi Othmani, leidde in Pakistan de oppositie tegen wetgeving die moest bijdragen aan de vrouwenrechten en pleitte voor de “agressieve militaire jihad door moslims om de superioriteit van de moslims overal ter wereld te vestigen”. Abdellah Bin Bayyah   is als lid van de Saudische ‘Fiq-raad’ dan weer verantwoordelijk voor de zeer extreme religieuze wetten die worden toegepast in dat land. In bijlage vindt u een volledige lijst met de leden van de Europese Raad van Fatwa en Onderzoek.

Blijkbaar is het principe van de scheiding van kerk en staat in Antwerpen niet meer van toepassing als het van het Antwerpse stadsbestuur afhangt en deinst het Antwerpse stadsbestuur er niet voor terug om de uitvoering van Antwerpse gemeenteraadsbeslissingen te laten afhangen van een raad waarvan door middel van een eenvoudige opzoeking op internet gemakkelijk kan worden vastgesteld dat ze wordt gedomineerd door fundamentalisten. Blijkbaar is de wet in Antwerpen ondergeschikt aan de islamitische sharia.

Het Vlaams Belang eist in ieder geval dat een einde wordt gemaakt aan de ondersteuning met belastingsgeld van het onverdoofde ritueel slachten. Het Vlaams Belang wil tevens dat het college alle banden verbreekt met de ‘Europese Raad van Fatwa en Onderzoek’.
Philippe Van der Sande
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen
Lijst leden ‘Europese Raad van Fatwa en Onderzoek’ (bijlage)

1. Yusuf al-Qaradawi, President of ECFR (Egypt, Qatar)
2. Faisal Maulawi, Vice-President (Lebanon).
3. Hussein Mohammed Halawa, General Secretary (Ireland)
4. Dr. Ahmad Jaballah (France)
5. Dr. Ahmed Ali Al-Imam (Sudan)
6. Mufti Ismail Kashoulfi (UK)
7. Ahmed Kadhem Al-Rawi (UK)
8. Ounis Qurqah (France)
9. Rashid Al-Ghanouchi (UK)
10. Abdallah Bin Bayyah (Saudi Arabia)
11. Abdul Raheem Al-Taweel (Spain)
12. Abdullah Ibn Ali Salem (Mauritania)
13. Abdullah Ibn Yusuf Al-Judai, (UK)
14. Abdul Majeed Al-Najjar
15. Abdullah ibn Sulayman Al-Manee’ (Saudi Arabia)
16. Dr. Abdul Sattar Abu Ghudda (Saudi Arabia)
17. Dr. Ajeel Al-Nashmi (Kuwait)
18. Al-Arabi Al-Bichri (France)
19. Dr. Issam Al-Bashir (Sudan)
20. Ali Qaradaghi (Qatar)
21. Dr. Suhaib Hasan Ahmed (UK)
22. Tahir Mahdi (France)
23. Mahboub-ul-Rahman (Norway)
24. Muhammed Taqi Othmani (Pakistan)
25. Muhammed Siddique (Germany)
26. Muhammed Ali Saleh Al-Mansour (UAE)
27. Dr. Muhammed Al-Hawari (Germany)
28. Mahumoud Mujahed (Belgium)
29. Dr. Mustafa Ceric’ (Bosnia)
30. Nihad Abdul Quddous Ciftci (Germany)
31. Dr. Naser Ibn Abdullah Al-Mayman (Saudi Arabia)
32. Yusf Ibram (Switzerland)