Anti-minarettenconferentie Pro-NRW

Filip Dewinter sprak als voorzitter van de Europese vereniging Steden Tegen Islamisering het voorbije weekeinde op de Anti-minarettenconferentie in Gelsenkirchen en op de openluchtmeeting aan de grote moskee van Duisburg-Marxloh.


Toespraak Anti-minarettenconferentie in Gelsenkirchen:

Asalam Aleikum,

“Welkom” in het Arabisch als cynisch statement tegen de islamisering en de immigratie-invasie, als waarschuwing ook tegen het feit dat we als Vlamingen en Europeanen op termijn een minderheid in onze eigen steden dreigen ter worden.

Als patriot en als identitair nationalist begroet ik u veel liever met:

‘Duitse en Europese kameraden’,

Want inderdaad, wij zijn kameraden in onze gemeenschappelijke strijd voor het behoud van onze Europese beschaving en tradities. Wij leggen hier vandaag de basis voor een internationale van de nationalen tegen de islamisering van Europa. Onze partijen en bewegingen belichamen het verzet van de Europese bevolking die niets moet weten van de massa-immigratie en islamisering. Wij zijn de spreekbuis van de meerderheid van de bevolking.

Beste vrienden,

Het is nu al bijna vier maanden geleden dat de Zwitserse bevolking zich massaal uitsprak voor een verbod op de bouw van minaretten. Een schitterend resultaat, waarvoor ik onze vrienden van de Zwitserse SVP nogmaals van harte wens te feliciteren. Het referendum bracht het thema van de islamisering van Europa centraal in het politieke debat. En zo hoort het ook, want de islamisering van Europa is de belangrijkste bedreiging voor onze toekomst. Laten we dan ook het voorbeeld van de Zwitsers volgen en het volk mobiliseren tegen het multiculturalisme; het volk mobiliseren tegen de islamisering, het volk mobiliseren tegen de immigratie-invasie want inderdaad: “wir sind das Volk”.

Kameraden,

De islam is een veroveringsgodsdienst die de democratie wil vernietigen en wil vervangen door een islamdictatum gebaseerd op de sharia. Twijfel er niet aan: de islam is er op uit om Europa te veroveren.

De Britse moslimextremist Anjem Choudary zei enkele weken geleden nog in een interview met een populair Vlaams weekblad: “Net als in Engeland wil ik bij jullie de sharia ingevoerd zien. Ik wil een islamitische revolutie ontketenen. Ik wil de vlag van de islam boven het parlement zien wapperen.” Ondertussen is in mijn eigen stad Antwerpen een militante moslimgroep opgericht ‘Sharia 4 Belgium’ die de ideeën van Choudary wil uitvoeren, desnoods met geweld.

De islam is een roofdier, klaar om zich op de zwakste prooi te storten: Europa vergrijst en sterft uit en is verblind door de multiculturele weg-met-ons ideologie.

Zoals aids de fysieke weerbaarheid van een mens aantast, ondergraaft de multicultuur de identitaire en demografische weerbaarheid van een volk en een beschaving. Niet alleen pleegt Europa demografisch zelfmoord, eveneens durven we nog de waarden en normen van onze Europese beschaving te verdedigen. Onze Europese beschavingscultuur eindigt waar multicultuur begint!

Beste vrienden,

Men houdt ons voor dat als we maar genoeg moeite en toegevingen doen, de islam wel zal evolueren tot een soort van Europese islam. De Europese islam is een soort verlichte islam die zowat alle uitgangspunten en principes van deze versteende en middeleeuwse woestijngodsdienst overboord gooit. Laat u niets wijsmaken. Een Europese islam bestaat niet en zal allicht nooit bestaan. Wat we zullen bereiken met het faciliteren van de islam is niet een Europese islam, maar wel een geïslamiseerd Europa.

Kameraden,

Islamkritiek wordt al gauw gelijk gesteld met islamofobie. Welnu, kameraden, als islamofobie betekent dat men islamkritisch is, dan is het de plicht van eenieder om islamofoob te zijn. Als islamofobie betekent dat men de islam als een bedreiging ziet, dan is islamofobie een plicht.

Ons Europa is een Europa van belforten en kathedralen, geen Europa van sluiers, boerka’s, moskeeën en minaretten. En wil Mohammed zich niet schikken naar onze Europese waarden en normen, wil hij ritueel kunnen slachten, de muezzin horen oproepen tot het gebed vanuit de minaret en altijd en overal halal eten? Prima voor ons, dat moet mogelijk zijn, maar dan in eigen land! Naast het recht op vrije meningsuiting en het recht op vrijheid van godsdienst bestaat er in Europa immers ook het recht om terug te keren naar het land van herkomst!

Kameraden,

Onze strijd heeft pas kans op slagen indien we onze krachten bundelen. Onze strijd zal Europees zijn of zal niet zijn.

YouTubeversie van deze toespraak

Toespraak Openluchtmeeting aan de grote moskee van Duisburg-Marxloh:

Beste kameraden,

Ik ben blij en fier hier samen met u allen aanwezig te zijn op deze NRW-betoging tegen islamisering, immigratie-invasie en multiculti.

Beste kameraden,

De huidige immigratie-invasie is ongezien in de geschiedenis en vormt een directe bedreiging voor onze identiteit. 50 jaar geleden waren er nog nauwelijks moslims te vinden in Europa. Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen.

Wat we nu meemaken is niets minder dan de derde islamitische invasie van Europa. Europa werd al tweemaal geconfronteerd met een islamitische invasie: een eerste maal via Spanje in de achtste eeuw, een tweede maal vanaf de 14e eeuw via het Oosten. Tweemaal konden dappere Europeanen de opmars van de islam stoppen. Een eerste keer in 732 bij Poitiers en de tweede keer bij Wenen in 1683.

Ditmaal gebruikt de islam andere middelen om Europa op de knieën te krijgen. Veel belangrijker nog dan de terroristische bedreiging is de tikkende demografische tijdbom. Miljoenen moslims overspoelen al meer dan veertig jaar lang Europa op een ‘vreedzame manier’. Via massa-immigratie, bekering, propaganda en gezinsuitbreiding rukt de islam steeds verder op.

De islam is een veroveringsgodsdienst die gans de wereld wil koloniseren, met Europa als erfvijand. Het komt er nu op aan om ook deze derde islamitische invasie die momenteel volop aan de gang is een halt toe te roepen en de islam terug te dringen naar de plaats waar ze thuis hoort: aan de andere kant van de Middellandse zee!

Beste kameraden,

Onze regeringen stellen het voor dat als we maar vriendelijk zijn tegenover de islam en voldoende toegevingen doen, we zullen kunnen rekenen op wederzijds respect. Zo werkt het natuurlijk niet.

Winston Churchill had overschot van gelijk toen hij zei: “Iemand die altijd aardig wil zijn, gaat door met het voeden van de krokodil in de hoop dat hij als laatste zal opgegeten worden.” Met het voeden van de krokodil door zich als dhimmi (onderdanig en ondergeschikt aan de islam) te gedragen, wordt de indruk gewekt dat de islamisering geen onmiddellijk gevaar betekent voor onze Europese samenleving.

In de praktijk volgt inderdaad op elke toegeving al gauw een nieuwe eis van de islamitische gemeenschap. Door toegevingen geeft men de indruk zwak te zijn, wat de islam alleen maar sterkt in hun overtuiging dat de overwinning in het verschiet ligt. Het zal echter nooit genoeg zijn. Het uiteindelijke doel van de radicale islam is de invoering van de sharia in een volledig geïslamiseerde samenleving. Mohammed zei immers: “Eerst zal Constantinopel vallen en dan Rome”. Laten we minstens even ambitieus zijn. We eisen Europa op voor de Europeanen. En misschien moeten we wel de ambitie hebben om van Istanbul opnieuw Constantinopel te maken.

Beste kameraden,

Men tracht ons wijs te maken dat alle culturen gelijk zijn. Stimmt nicht! De middeleeuwse waarden van de woestijngodsdienst die de islam is, zijn natuurlijk niet gelijk aan de waarden van onze Europese beschaving die gekenmerkt wordt door vrijheden en mensenrechten. De multicultuur is het paard van Troje van de islam in Europa.

Onze mensenrechten en grondwettelijke vrijheden zijn superieur aan de sharia. De vrijheid van meningsuiting is superieur aan de godsdiensttheocratie. De democratie is superieur aan de islamdictatuur. De gelijkheid tussen man en vrouw is superieur aan de discriminatie van de vrouw in de islam. De wijze waarop wij misdadigers straffen is superieur aan de publieke stenigingen en geselingen in landen die zich baseren op het shariastrafrecht.

Onze Europese beschaving is inderdaad superieur aan de islam en het wordt tijd dat we dat ook durven zeggen! Islamkritiek wordt al gauw gelijk gesteld met islamofobie. Welnu, kameraden, als islamofobie betekent dat men islamkritisch is, dan is het de plicht van eenieder om islamofoob te zijn. Als islamofobie betekent dat men de islam als een bedreiging ziet, dan is islamofobie een plicht. Europa staat voor de keuze: de multicultuur, de immigratie-invasie en de islamisering verder ondergaan of de multicultuur afwijzen en bewust voor een identitair Europa kiezen.

Beste vrienden,

De islam is een rem op de integratie van vele miljoenen in Europa levende allochtonen.
Door ruggengraat en karakter te tonen, de immigratie-invasie stoppen en de superioriteit van onze eigen beschaving te durven verdedigen, moet het mogelijk zijn om de islamisering van Europa een halt toe te roepen en Europa terug te geven aan de Europeanen.

Ons Europa is een Europa van belforten en kathedralen, geen Europa van sluiers, boerka’s, moskeeën en minaretten. En wil Mohammed zich niet schikken naar onze Europese waarden en normen, wil hij ritueel kunnen slachten, de muezzin horen oproepen tot het gebed vanuit de minaret en altijd en overal halal eten? Prima voor ons, dat moet mogelijk zijn, maar dan in eigen land! Naast het recht op vrije meningsuiting en het recht op vrijheid van godsdienst bestaat er in Europa immers ook het recht om terug te keren naar het land van herkomst!

Filip Dewinter