Algemeen hoofddoekenverbod Gemeenschapsonderwijs: Vlaams Belang haalt zijn slag thuis

Vlaams Belang eist algemeen hoofddoekenverbod in openbaar ambt

Het Vlaams Belang is zeer tevreden met de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RAGO) om een algemeen hoofddoekenverbod in te voeren in alle scholen van het gemeenschapsonderwijs. De RAGO volgt daarmee het advies van het auditoraat van de Raad van State die eerder deze week het hoofddoekenverbod in een Antwerps atheneum schorste.
Het Vlaams Belang eist al geruime tijd een algemeen hoofddoekenverbod in het onderwijs. Een verbod per school lost immers niets op, maar zorgt enkel voor een verschuiving van het probleem van de ene school naar de andere. Het Vlaams Belang hoopt nu dat ook de andere netten zich bij het standpunt van de RAGO zullen aansluiten zodat het hoofddoekenverbod geldt in alle Vlaamse scholen.
Het Vlaams Belang haalt eindelijk zijn slag thuis. De partij heeft jarenlang de druk op de ketel gezet. De andere politieke partijen hebben steeds geweigerd om hun politieke verantwoordelijkheid te nemen en staken zich weg achter de autonomie van de inrichtende machten van de scholen om geen kleur te moeten bekennen. Nochtans kan alleen een algemeen hoofddoekenverbod een einde stellen aan de verregaande islamisering van sommige scholen.
Het Vlaams Belang eist dat het beleid nu zijn verantwoordelijkheid neemt en het hoofddoekenverbod veralgemeent tot heel de publieke sfeer. Onze partij pleit voor een scheiding van kerk en staat, waarin levensbeschouwelijke keuzevrijheid als een strikte privézaak wordt gezien. De hoofddoek symboliseert een ongelijkwaardig sociaal verkeer tussen mannen en vrouwen, en is dus eerder ideologisch dan religieus van aard. De hoofddoek verdeelt mensen in ‘ware gelovigen’ en ‘afvalligen’, in plaats van een zuiver symbool van religieuze zingeving te zijn. Waar mensen als persoon voor elkaar respect dienen op te brengen, is er geen plaats voor de islamitische hoofddoek: het onderwijs, de overheid en het gerecht.

Het Vlaams Belang dringt aan op een alomvattend politiek debat ten gronde over het hoofddoekenprobleem en over de positie van de islam in onze samenleving, in het belang van het behoud van de democratische rechtstaat.

Bruno Valkeniers                Filip Dewinter
Voorzitter Vlaams Belang   Fractieleider