Geen moskee op Ground Zero

Filip Dewinter: “Barack Hussein Obama gaat plat op de buik voor de moslims en toont zijn ware moslimgelaat. Moskee aan “Ground Zero” te New York is een moslimprovocatie en een slag in het gezicht van alle slachtoffers van de 9/11″.

“Steden Tegen Islamisering” (STI) betoogt op zaterdag 11 september as. om 11u aan de Amerikaanse ambassade te Brussel (Hoek Guimardstraat – Kunstlaan, op 100m. van de metrohalte Kunst-Wet) tegen de inplanting van een islamitisch centrum met moskee in de onmiddellijke  nabijheid van “Ground Zero” te New York. Het betreft een protestmanifestatie waarbij een 200-tal personen spandoeken zullen ontrollen voor de Amerikaanse ambassade waarna een toespraak volgt van Filip Dewinter, voorzitter van “Steden Tegen Islamisering”. Aan de Amerikaanse ambassadeur zal een protestschrijven worden overhandigd. Soortgelijke manifestaties zullen plaatsvinden aan Amerikaanse ambassades in verschillende hoofdsteden. Uiteraard vindt ook in New York een protestactie plaats, waar het woord zal gevoerd worden door Geert Wilders. Al deze acties worden gecoördineerd door de Amerikaanse organisatie “Stop Islamisation of America” (SIOA).

Volgens “Steden Tegen islamisering” is de bouw van een islamitische centrum met annex moskee op Ground Zero een doelbewuste islamitische provocatie. De kostprijs van het dertien verdiepingen tellende islamitische centrum zou 100 miljoen dollar bedragen. Initiatiefnemer is een organisatie die zich ‘Cordoba Initiative’ noemt en die wordt geleid door een zekere imam Feisal Abdul Rauf, maar tot op heden is nog onbekend wie achter het project schuilgaat. Volgens de website van het Cordoba Initiative zou de organisatie als doel hebben “tussen joden, christenen en moslims een sfeer van interreligieuze verdraagzaamheid en respect te creëren”. Ondertussen blijkt echter dat Rauf naar een moslimpubliek in het Arabisch een heel ander geluid laat horen. In een Arabisch artikel op de website van de universiteit van Cairo stelt Rauf immers “niet te geloven in religieuze dialoog”, haalt hij uit naar de huidige regeringen die “onrechtvaardig zijn en de islamitische wetten niet volgen” en schrijft hij het belangrijk te vinden “dat de algemene principes van de sharia worden gevestigd die nodig zijn om te besturen”.

De bevoegde Amerikaanse autoriteiten blijven echter doof voor bezwaren en hebben inmiddels het licht op groen gezet voor de bouw. Op 23 augustus verdedigde zelfs de Amerikaanse president Barack Hussein Obama ter gelegenheid van een islamitische iftar-maaltijd (de maaltijd die ter gelegenheid van de islamitische Ramadan na zonsondergang wordt genuttigd door de moslims) in het Witte Huis in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap de bouw van het islamitische centrum met moskee nabij Ground Zero. Obama stelde dat “Ground Zero inderdaad gewijde grond is”, maar dat “onze toewijding aan de vrijheid van godsdienst onwrikbaar moet zijn”.

Barack Hussein Obama verschuilt zich achter de vrijheid van godsdienst, terwijl deze vrijheid van godsdienst uiteraard niet het recht toekent om eender welk religieus bouwwerk waar dan ook op te richten. Het lijdt geen twijfel dat moslims met het bouwen van de ‘Ground Zero’-moskee niet de interreligieuze dialoog willen stimuleren, maar wel de superioriteit van de islam willen uitdragen. De islam is inderdaad geen godsdienst van de vrede, maar een veroveringsgodsdienst die geen andere godsdiensten naast zich duldt. De pleidooien voor interreligieuze verdraagzaamheid van de initiatiefnemers van de bouw zijn slechts bedoeld als oogverblinding voor de niet-moslims. Het islamitische concept van de ’takiyya’ kent moslims immers het recht toe om te liegen tegen ongelovigen om de islamitische zaak vooruit  te helpen.

De bouw van een megamoskee aan Ground Zero is een slag in het gezicht van alle nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001. Door de bouw van het islamitische centrum op Ground Zero te verdedigen toont Obama zijn ware moslimgelaat en toont hij zich een collaborateur met de radicale islam.

Filip Dewinter
Voorzitter “Steden Tegen Islamisering”