4 op 10 leerlingen van het Antwerpse stedelijk basisonderwijs zijn moslim!

Niet minder dan 40% van de leerlingen die in het schooljaar 2009-2010 school lopen in het Antwerps stedelijk basisonderwijs zijn moslim. Dat blijkt uit het antwoord van Antwerps schepen van Onderwijs Robert Voorhamme op een vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer, die de schepen ondervroeg over de populariteit van de levensbeschouwelijk vakken in het stedelijk onderwijs. Uit het antwoord van de schepen blijkt dat 40,2% van de leerlingen van het basisonderwijs islamonderricht volgt (4.150 leerlingen), 26,7% katholieke godsdienst (2.751 leerlingen) en 31,4% niet-confessionele zedenleer (3.235 leerlingen). Andere godsdienstlessen (protestants, orthodox,..) worden slechts door een minimaal aantal leerlingen gevolgd. 

Het Antwerps stedelijk basisonderwijs islamiseert in een verbazend snel tempo. Uit het antwoord op een zelfde vraag voor het schooljaar 2007-2008 bleek dat toen in het basisonderwijs 33,6% islamonderricht (3.469 leerlingen) volgde, tegenover 29% katholieke godsdienstles (2.995 leerlingen) en 35% zedenleer (3.657 leerlingen). Op nauwelijks twee jaar tijd is het aantal leerlingen dat islamonderricht volgt met een vijfde toegenomen (+681 leerlingen) en het aantal leerlingen dat katholiek onderricht en zedenleer volgt met respectievelijk 244 en 422 geslonken. In tegenstelling tot het basisonderwijs is zedenleer in het stedelijk secundair onderwijs voorlopig nog populairder dan islamonderricht: 3.627 (47,5%) tegenover 2.311 (30,4%), maar ook daar is het allicht maar een kwestie van enkele jaren vooraleer de verhoudingen gewijzigd zullen zijn. Tegenover het schooljaar 2007-2008 steeg het aantal leerlingen dat islamonderricht volgt immers met 12%.

De cijfers die de schepen in zijn antwoord meedeelt, tonen ook aan dat Antwerpen alsmaar meer islamconcentratiescholen telt. In bijna één derde van de basisscholen van het stedelijk onderwijs – 20 van de 66 scholen – is een meerderheid van de leerlingen moslim. In sommige basisscholen zijn niet-moslims nog op één hand te tellen. Recordhouder is basisschool De Horizon in  Borgerhout, die dit schooljaar voor het eerst enkel nog maar moslimleerlingen heeft. In de Floraschool en De Esdoorn, twee andere scholen uit Borgerhout, is 94% moslim. In Villa Stuivenberg (Antwerpen-Noord) en De Evenaar (Antwerpen-Noord) is 82% moslim, in De  Piramide (Antwerpen-Kiel) is 79% moslim en in De Bever (Deurne) en De Letter (Wilrijk) is 78% moslim. De Vlinders (Antwerpen-Noord) en Het Kompas (Hoboken) sluiten de top 10 af, met respectievelijk 77% en 74% moslims.

De situatie wordt langzaam maar zeker dramatisch. Op basis van deze cijfers zal aan het tempo van 3,5% extra moslims per jaar in 2012 een meerderheid van de leerlingen van het Antwerpse stedelijke basisonderwijs moslim zijn. Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het de hoogste tijd wordt voor doortastende maatregelen om de voortschrijdende islamisering van onze stad te stoppen en te voorkomen dat  Antwerpen een Marrakesh aan de Schelde wordt. De traditionele partijen moeten dringend ophouden hun kop in het zand te steken voor de islamproblematiek. Het Vlaams Belang eist voor Antwerpen een immigratiestop voor nieuwe vreemdelingen en wil dat de Antwerpse concentratiescholen worden omgevormd tot inburgeringscholen, waarin gefocust wordt op de overdracht van taal en Europese waarden en normen. Moslims die weigeren zich aan te passen aan onze samenleving, moeten worden gestimuleerd om terug te keren naar het land van herkomst.

Lees hier de bijlage.