NL   Fr   De   En   It   Es


 [ Home ]

 [ Contacteer ons ]
Bezoek ook
Vrouwen tegen Islamisering • Nieuws

 • Klik hier voor een weergave op volledige grootte
  Vrouwen Tegen Islamisering waarschuwt op Internati...

  08.03.2014 - Anke Van dermeersch tooit Brabostandbeeld op de Antwerpse Grote Markt in boerka!

  Vrouwen Tegen Islamisering (VTI) grijpt de gelegenheid van Internationale Vrouwendag vandaag aan om te waarschuwen voor het gevaar dat de islam betekent voor de vrouwenrechten, zowel in de islamitische ...


  Vrouwen Tegen Islamisering (VT...

  06.02.2014 - Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen genitale verminking bij vrouwen lanceert Vrouwen Tegen Islamisering (VTI) een affiche-actie tegen ‘vrouwenbesnijdenis’.

  Anke Van dermeers...
  Archief

    Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de islam

  25.09.2013 - De islam is een gewelddadige, imperialistische, totalitaire ideologie met een religieus randje. De islamitische leer staat in de Koran en de Hadith, en is gepreciseerd en vastgelegd in de sharia. De sharia is een systeem van regelgeving dat de islam oplegt aan zowel moslims als niet-moslims; een inhumaan en antiwesters rechtssysteem dat wordt gekenmerkt door barbaarse voorschriften die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving. De sharia staat haaks op de westerse vrijheid, is vijandig tegenover andersdenkenden, verplicht het voeren van de jihad (oorlog in de naam van Allah tegen niet-moslims), legt mensonwaardig... »


    Charter “Steden Tegen Islamisering”

  De deelnemende organisaties richten met dit charter het stedenverband “Steden Tegen Islamisering” op.

  Vaststellingen

  “Steden Tegen Islamisering” stelt vast dat de westerse wereld in het algemeen en Europa in het bijzonder sinds de renaissance de religieuze dogma’s heeft afgeworpen en de normen die daarvan de neerslag waren, heeft vervangen ten voordele van normen en rechtsregels gebaseerd op een veelheid van bronnen, zoals daar zijn: de antieke oudheid, de joods-christelijke waarden, het humanisme, de ideeën van de Verlichting, het nationalisme, het liberalisme,...

  Ten gevolge van deze evolutie wordt onze beschaving nu gekenmerkt door een respect voor de fundamentele rechten en vrijheden en is die beschaving nu gebaseerd op waarden zoals scheiding van Kerk en Staat, democratie, vrije meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw,...

  Anderzijds worden de West-Europese steden aan het begin van de 21e eeuw door het al te lakse immigratiebeleid van de diverse ... »